Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2012-2013

English Version

Συντονιστική

Παρασκευαΐδης, Αλεξόπουλος, Πίσσης, Ι. Ράπτης, Φαράκος.

Προπτυχιακών Σπουδών

Ι. Ράπτης, Βαρελογιάννης, Ζουπάνος, Ήργες, Κόκκορης Κυρίτσης,, Λιαροκάπης, Μαλτέζος, Μπάκας, Τσιπολίτης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλεξόπουλος, Βαρελογιάννης, Ζουπάνος, Κόκκορης, Κουτσούμπας, Λιαροκάπης, Τράκας, Τσέτσερης, Τσιπολίτης.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Κυρίτσης, Βλαστού, Δημακοπούλου, Θεοδώνης, Θύμη, Καρκάνης, Μακροπούλου, Μανωλάτου.

Υπολογιστών Δικτύων@Ιστοσελίδας

Αναγνωστόπουλος, Αλεξόπουλος, Θεοδώνης, Μούρμουρας, Τράκας.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Μακροπούλου, Κ.Παπαδόπουλος, Κ. Ράπτης.

Εξετάσεων

Ήργες, Δημακοπούλου, Ζεργιώτη, Θεοδώνης, Κ.Παπαδόπουλος.

Σεμιναρίων

Κεχαγιάς, Ήργες, Τράκας, Τσέτσερης.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κ. Ράπτης, Μακροπούλου.

Έρευνας και Οικονομικών

Παπαγιάννης, Γεωργακίλας, Κόκκορης, Παπαντωνόπουλος, Σεραφετινίδης, Τσιπολίτης. Φαράκος.

Κτιριακών Εγκαταστάσεων χώρων

Μαλτέζος, Βλαστού, Δημακοπούλου, Κεχαγιάς, Παπαγιάννης.

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Γεωργακίλας.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras