Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2014-2015

English Version

Συντονιστική

Μπάκας, Αλεξόπουλος, Κυρίτσης, Μακροπούλου, Ι. Ράπτης.

Προπτυχιακών Σπουδών

Ι. Ράπτης, Λιαροκάπης, Βαρελογιάννης, Γιαννόπαπας, Ηργες, Κυρίτσης, Μαλτέζος, Σεραφετινίδης, Τσέτσερης. Τσιπολίτης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλεξόπουλος, Τσέτσερης, Αναγνωστόπουλος, Βαρελογιάννης, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Λιαροκάπης, Κατσούφης, Κουτσούμπας, Σεραφετινίδης, Τσουκαλάς.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βλαστού, Ζουμπούλης, Δημακοπούλου, Θεοδώνης, Καρκάνης, Θύμη, Μανωλάτου, Μακροπούλου, Μούρμουρας, Τσιγαρίδας.

Υπολογιστών και Προβολής

Τράκας, Αναγνωστόπουλος, Αλεξόπουλος, Γιαννόπαπας, Θεοδώνης, Μούρμουρας, Ι. Ράπτης, Τσιπολίτης.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Καρκάνης, Μανωλάτου. Παρασκευαΐδης

Εξετάσεων

Ήργες, Ζεργιώτη, Θεοδώνης.

Σεμιναρίων

Τσέτσερης, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Θεοδώνης, Κεχαγιάς.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κουτσούμπας, Γιαννόπαπας, Μακροπούλου, Ι. Ράπτης.

Έρευνας και Οικονομικών

Παπαγιάννης, Κυρίτσης, Τσουκαλάς.

Κτιρίων και Χώρων

Μαλτέζος, Κεχαγιάς, Βλαστού, Γεωργακίλας, Παπαγιάννης.

Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Δημακοπούλου, Ζουμπούλης.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras