Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2011-2012

English Version

Συντονιστική

Αλεξόπουλος, Φαράκος, Πίσσης, Ι. Ράπτης.

Προπτυχιακών Σπουδών

Απέκης, Ζουπάνος, Θ. Παπαδοπούλου, Λιαροκάπης, Μαλτέζος, Ι. Ράπτης, Χριστοδουλίδης, Βαρελογιάννης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλεξόπουλος, Βαρελογιάννης, Κόκκορης, Κουτσούμπας, Λιαροκάπης, Τράκας, Ζουπάνος, Κυρίτσης, Τσέτσερης, Τσιπολίτης.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βλαστού, Μακροπούλου, Θύμη, Καρκάνης, Κυρίτσης, Μανωλάτου, Φωκίτης, Χριστοδουλίδης, Αβραμίδου, Θεοδώνης.

Υπολογιστών Δικτύων@Ιστοσελίδας

Αλεξόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Μούρμουρας, Τράκας, Αβραμίδου, Θεοδώνης.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Μακροπούλου, Κ.Παπαδόπουλος, Παρασκευαϊδης, Κ. Ράπτης, Ζιδρόπουλος.

Εξετάσεων

Ηργες, Ζεργιώτη, Θεοδώνης, Αβραμίδου, Κ.Παπαδόπουλος, Ζιδρόπουλος.

Σεμιναρίων

Κεχαγιάς, Τράκας, Ηργες, Τσέτσερης.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Μακροπούλου, Πέογλος, Κ. Ράπτης.

Ερευνας και Οικονομικών

Απέκης, Φαράκος, Κόκκορης, Παπαγιάννης, Παπαντωνόπουλος, Σεραφετινίδης, Τσιπολίτης.

Κτιριακών Εγκαταστάσεων χώρων

Βλαστού, Πέογλος, Κεχαγιάς, Μαλτέζος, Παπαγιάννης, Δημακοπούλου.

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Φωκίτης.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras