Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2009-2010

English Version

Συντονιστική

Γαζής, Κουτσούμπας, Πίσσης, Ι. Ράπτης.

Προπτυχιακών Σπουδών

Απέκης, Ζουπάνος, Θ. Παπαδοπούλου, Λιαροκάπης, Μαλτέζος, Ι. Ράπτης, Χριστοδουλίδης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλεξόπουλος, Βαρελογιάννης, Ζουπάνος, Κόκκορης, Κουτσούμπας, Κατσούφης, Λιαροκάπης, Τσιπολίτης, Μωραΐτη,

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βάρτζελη, Κυρίτσης, Μανωλάτου, Καρκάνης, Σεραφετινίδης, Φωκίτης, Χριστοδουλίδης, Θύμη.

Υπολογιστών Δικτύων@Ιστοσελίδας

Αλεξόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Μούρμουρας, Τράκας, Αβραμίδου, Θεοδώνης.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Μακροπούλου, Κ.Παπαδόπουλος, Παρασκευαϊδης, Κ. Ράπτης, Μωραΐτη.

Εξετάσεων

Αναγνωστόπουλος, Ζεργιώτη, Θεοδώνης, Αβραμίδου, Μωραΐτη, Κ.Παπαδόπουλος.

Σεμιναρίων

Κεχαγιάς, Τράκας, Βαρελογιάννης.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Μακροπούλου, Πέογλος, Κ. Ράπτης.

Ερευνας και Οικονομικών

Απέκης, Κόκκορης, Παπαγιάννης, Παπαντωνόπουλος, Σεραφετινίδης, Τσιπολίτης.

Κτιριακών Εγκαταστάσεων χώρων

Βάρτζελη, Βλαστού, Γκαργκάνας, Κεχαγιάς, Μαλτέζος, Παπαγιάννης, Δημακοπούλου.

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Φωκίτης.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras