Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα κατά ιδιότητα και Αλφαβητικά

English Version
Ομότιμοι Καθηγητές Τηλ. Mail Γραφ.
1 2990 E-mail 105
2 3003 E-mail 208
3 3027 E-mail 225
4 3008 E-mail 224
5 3041 E-mail 013
6 3010 E-mail 301
7 3005 E-mail 210
8 3023 E-mail 313
9 Κυριακόπουλος Ευθύμιος 2980 E-mail 121
10 3028 E-mail 223
11 3029 E-mail 006
12 2934 E-mail 005
13 3026 E-mail 205
14 Μοδινός Αντώνιος 2979 E-mail 123
15 3001 E-mail 207
16 3024 E-mail 303
17 2986 E-mail 107
18 2926 E-mail 013
19 2931 E-mail 004
20 Τικτόπουλος Γεώργιος 3016 E-mail 312
21 3047 E-mail 302
22 3022 E-mail 314
23 Φίλιππας Αναστάσιος 3017 E-mail 225
24 3014 E-mail 214
25 2989 E-mail 105
 
Καθηγητές
1 3019 E-mail 211
2 3710 E-mail 119
3 4453 E-mail 123
4 3345 E-mail 113
5 2923 E-mail 315
6 3036 E-mail 318
7 3049 E-mail 216
8 2990 E-mail 105
9 1747 E-mail 218
10 2992 E-mail 014
11 3044 E-mail 009
12 3046 E-mail 311
13 2984 E-mail 213
14 2929 E-mail 021
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
1 1641 E-mail 104
2 1481 E-mail 109
3 3014 E-mail 214
4 3053 E-mail 114
5 3041 E-mail 013
6 3045 E-mail 312
 
Επίκουροι Καθηγητές
1 1079 E-mail 215
2 3016 E-mail 214
3 4447 E-mail 209
4 3005 E-mail 210
5 Παπαδημητρίου Δήμητρα 3043 E-mail 316
6 2985 E-mail 020
 
Εργ/κό Διδακτικό Προσωπικό
1 1648 E-mail 220
2 2975 E-mail 122
3 3029 E-mail 203
4 3786 E-mail 303A
5 Θύμη Σοφία 2981 E-mail 120
6 Καρκάνης Ηλίας 3015 E-mail 120
7 Κράλλη Ελένη 2922 E-mail 011
8 2950 E-mail 011
9 Μανουσέλης Παντελής 3620 E-mail 320
10 2988 E-mail 103
11 3004 E-mail 122
12 1682 E-mail 220
 
ΙΔΑΧ
1 Χορμόβας Κωνσταντίνος 2921 E-mail Y02
 
Ε.Τ.Ε.Π.
1 3030 E-mail 310
2 3032 E-mail 025
 
Διοικητικό Προσωπικό
1 3009 E-mail 025
2 3009 E-mail 025
 
Διδάσκων Δ.Ε. σε Απόσπαση
1 1681 E-mail 220
 
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 13 September, 2020 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras