Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2016-2017

English Version

Συντονιστική

Παπαγιάννης, Αλεξόπουλος, Κυρίτσης, Φαράκος, Κόκκορης, Τσουκαλάς, Μακροπούλου.

Προπτυχιακών Σπουδών

Κυρίτσης, Ράπτης, Βαρελογιάννης, Γιαννόπαπας, Κουσουρής, Μαλτέζος, Μακροπούλου, Τσέτσερης, Τσιπολίτης, Σεραφετινίδης, Γαζής.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κόκκορης, Αλεξόπουλος, Τσέτσερης, Αναγνωστόπουλος, Βαρελογιάννης, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Κουτσούμπας, Τσουκαλάς, Ήργες, Γαζής.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βλαστού, Ζουμπούλης, Δημακοπούλου, Θεοδώνης, Καρκάνης, Θύμη, Μανωλάτου, Μακροπούλου, Τσιγαρίδας, Κόκκορης, Γεμενετζής.

Υπολογιστών και Προβολής

Τράκας, Αναγνωστόπουλος, Αλεξόπουλος, Θεοδώνης, Μούρμουρας.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Καρκάνης, Μανωλάτου, Κουσουρής.

Εξετάσεων

Ήργες, Ζεργιώτη, Θεοδώνης, Κουσουρής, Δημακοπούλου.

Σεμιναρίων

Γιαννόπαπας, Γεωργακίλας, Θεοδώνης, Κεχαγιάς, Τσιγαρίδας.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κουτσούμπας, Ράπτης.

Έρευνας και Οικονομικών

Τσιπολίτης, Κυρίτσης, Τσουκαλάς.

Κτιρίων και Χώρων

Μαλτέζος, Κεχαγιάς, Βλαστού, Γεωργακίλας, Τσιγαρίδας.

Παροχής Υπηρεσιών

Ζουμπούλης, Κυρίτσης, Δημακοπούλου.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras