Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2008-2009

English Version

Συντονιστική

Γαζής, Κουτσούμπας, Πίσσης, Ι. Ράπτης.

Προπτυχιακών Σπουδών

Απέκης, Ζουπάνος, Κατσούφης, Λιαροκάπης, Μαλτέζος, Ι. Ράπτης, Χριστοδουλίδης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλεξόπουλος, Βαρελογιάννης, Ζουπάνος, Κόκκορης, Κουτσούμπας, Παπαγιάννης, Τσιπολίτης, Τσουκαλάς.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βάρτζελη, Κυρίτσης, Μανωλάτου, Πέογλος, Σεραφετινίδης, Φωκίτης, Χριστοδουλίδης.

Υπολογιστών Δικτύων@Ιστοσελίδας

Αλεξόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Μούρμουρας, Τράκας,

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Μακροπούλου, Μωραΐτη, Κ.Παπαδόπουλος, Παρασκευαϊδης, Κ. Ράπτης..

Εξετάσεων

Αναγνωστόπουλος, Ζεργιώτη, Θεοδώνης (Αβραμίδου), Μωραΐτη, Κ.Παπαδόπουλος.

Σεμιναρίων

Κεχαγιάς.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κατσούφης, Μακροπούλου, Κ. Ράπτης.

Ερευνας και Οικονομικών

Απέκης, Κόκκορης, Παπαντωνόπουλος, Σεραφετινίδης, Τσιπολίτης, Τσουκαλάς.

Κτιριακών Εγκαταστάσεων χώρων

Βάρτζελη, Βλαστού, Γκαργκάνας, Κεχαγιάς, Μαλτέζος, Παπαγιάννης.

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Φωκίτης
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras