Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2020/21 Αλφαβητικά και κατά ιδιότητα

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 Ε.ΔΙ.Π. (άδεια) 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Αν. Καθηγητής 1641 E-mail 104
4 Ομ. Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Καθηγητής 3710 E-mail 119
6 Ε.ΔΙ.Π. 2975 E-mail 122
7 Ομ. Καθηγητής 3003 E-mail 208
8 Ε.ΔΙ.Π. 3029 E-mail 203
9 Καθηγητής 4453 E-mail 123
10 Αν. Καθηγητής 1481 E-mail 109
11 Αποσπ/νος Δ.Ε. 1681 E-mail 220
12 Ε.Τ.Ε.Π. 3030 E-mail 310
13 Ομ. Καθηγητής 3027 E-mail 225
14 Ομ. Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
15 Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
16 Ομ. Καθηγητής 3041 E-mail 013
17 Ομ. Καθηγητής 3010 E-mail 301
18 Αν. Καθηγητής 2923 E-mail 315
19 Ε.ΔΙ.Π. 3786 E-mail 303A
20 Θύμη Σοφία Ε.ΔΙ.Π. 2981 E-mail 120
21 Καρκάνης Ηλίας Ε.ΔΙ.Π. 3015 E-mail 120
22 Ομ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
23 Καθηγητής 3036 E-mail 318
24 Καθηγητής 3049 E-mail 216
25 Αν. Καθηγητής 3014 E-mail 214
26 Καθηγητής 2990 E-mail 105
27 Επ. Καθηγητής 4447 E-mail 209
28 Καθηγητής 3023 E-mail 313
29 Ε.ΔΙ.Π. 2922 E-mail 011
30 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομ. Καθηγητής 2980 E-mail 121
31 Αν. Καθηγητής 3053 E-mail 114
32 Ε.ΔΙ.Π. 2950 E-mail 011
33 Ομ. Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
34 Ομ. Καθηγητής 2930 E-mail 006
35 Ομ. Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
36 Ομ. Καθηγητής 3026 E-mail 205
37 Μανουσέλης Παντελής Ε.ΔΙ.Π. 3620 E-mail 320
38 Ε.ΔΙ.Π. 2988 E-mail 103
39 Καθηγητής 1747 E-mail 218
40 Ε.ΔΙ.Π. 3004 E-mail 122
41 Μοδινός Αντώνιος Ομ. Καθηγητής 2976 E-mail 123
42 Καθηγητής 2992 E-mail 014
43 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
44 Ομ. Καθηγήτρια 3001 E-mail 207
45 Ομ. Καθηγητής 3024 E-mail 303
46 Αν. Καθηγητής (Α) 3045 E-mail 312
47 Ε.ΔΙ.Π. 1682 E-mail 220
48 Ε.Τ.Ε.Π. 3032 E-mail 025
49 Ομ. Καθηγητής 2986 E-mail 107
50 Καθηγητής 3044 E-mail 009
51 Ομ. Καθηγητής 2926 E-mail 013
52 Ομ. Καθηγητής 2931 E-mail 004
53 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
54 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομ. Καθηγητής 3016 E-mail 312
55 Καθηγητής 3047 E-mail 302
56 Καθηγητής 3046 E-mail 311
57 Επ. Καθηγητής 2985 E-mail 020
58 Καθηγητής 2984 E-mail 213
59 Καθηγητής 2929 E-mail 021
60 Καθηγητής 3022 E-mail 314
61 Φίλιππας Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής 3017 E-mail 225
62 Ομ. Καθηγητής 3014 E-mail 214
63 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
64 Ομ. Καθηγητής 2989 E-mail 105
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 13 September, 2020 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras