Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2018/19 Αλφαβητικά και κατά ιδιότητα

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 Ε.ΔΙ.Π. 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Αν. Καθηγητής 1641 E-mail 104
4 Ομ. Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Αν. Καθηγητής 3710 E-mail 119
6 Ε.ΔΙ.Π. 2975 E-mail 122
7 Καθηγητής 3003 E-mail 208
8 Ε.ΔΙ.Π. 3029 E-mail 203
9 Αν. Καθηγητής 4453 E-mail 123
10 Αν. Καθηγητής 1481 E-mail 109
11 Διδάσ.από Μετάταξη 1681 E-mail 220
12 Ε.Τ.Ε.Π. 3030 E-mail 310
13 Ομ. Καθηγητής 3027 E-mail 225
14 Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
15 Αν. Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
16 Καθηγητής 3041 E-mail 013
17 Ομ. Καθηγητής 3010 E-mail 301
18 Αν. Καθηγητής 2923 E-mail 315
19 Ε.ΔΙ.Π. 3786 E-mail 303A
20 Θύμη Σοφία Ε.ΔΙ.Π. 2981 E-mail 120
21 Καρκάνης Ηλίας Ε.ΔΙ.Π. 3015 E-mail 120
22 Ομ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
23 Καθηγητής 3036 E-mail 318
24 Αν. Καθηγητής 3049 E-mail 216
25 Επ. Καθηγητής 4447 E-mail 209
26 Καθηγητής 3023 E-mail 313
27 Ε.ΔΙ.Π. 2922 E-mail 011
28 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομ. Καθηγητής 2980 E-mail 121
29 Αν. Καθηγητής 3053 E-mail 114
30 Ομ. Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
31 Ομ. Καθηγητής 2930 E-mail 006
32 Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
33 Αν. Καθηγητής 3026 E-mail 205
34 Μανουσέλης Παντελής Ε.ΔΙ.Π. 3620 E-mail 320
35 Ε.ΔΙ.Π. 2988 E-mail 103
36 Ε.ΔΙ.Π. 3004 E-mail 122
37 Μοδινός Αντώνιος Ομ. Καθηγητής 2976 E-mail 123
38 Ε.ΔΙ.Π. 2982 E-mail 103
39 Καθηγητής 2992 E-mail 014
40 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
41 Ομ. Καθηγήτρια 3001 E-mail 207
42 Καθηγητής 3024 E-mail 303
43 Αν. Καθηγητής (Α) 3045 E-mail 312
44 Ε.ΔΙ.Π. 1682 E-mail 220
45 Ε.Τ.Ε.Π. 3032 E-mail 025
46 Ομ. Καθηγητής 2986 E-mail 107
47 Καθηγητής 3044 E-mail 009
48 Ομ. Καθηγητής 2926 E-mail 013
49 Ομ. Καθηγητής 2931 E-mail 004
50 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
51 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομ. Καθηγητής 3016 E-mail 312
52 Καθηγητής 3047 E-mail 302
53 Αν. Καθηγητής 3046 E-mail 311
54 Επ. Καθηγητής 2985 E-mail 020
55 Καθηγητής 2984 E-mail 213
56 Καθηγητής 2929 E-mail 021
57 Καθηγητής 3022 E-mail 314
58 Φίλιππας Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής 3017 E-mail 225
59 Ομ. Καθηγητής 3014 E-mail 214
60 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
61 Ομ. Καθηγητής 2989 E-mail 105
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 12 September, 2017 | Δημιουργός: Δημήτριος Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras