Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2018-2019

English Version

Συντονιστική

Μαλτέζος, Αλεξόπουλος, Ήργες, Κόκκορης, Κυρίτσης, Παπαγιάννης, Τσιγαρίδας, Τσιπολίτης, Τσουκαλάς.

Προπτυχιακών Σπουδών

Κυρίτσης, Βαρελογιάννης, Γαζής, Γιαννόπαπας, Κουσουρής, Μακροπούλου, Ράπτης, Τσέτσερης, Φαράκος.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κόκκορης, Αλεξόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Βαρελογιάννης, Γαζής, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Ήργες, Κουτσούμπας, Τσιπολίτης, Τσουκαλάς.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Βλαστού, Γεμενετζής, Δημακοπούλου, Ζουμπούλης, Θύμη, Καρκάνης, Κράλλη, Μακροπούλου, Μανωλάτου, Μεταξάς, Πατρινός, Τσιγαρίδας.

Υπολογιστών και Προβολής

Τράκας, Αλεξόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Θεοδώνης, Μούρμουρας.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Καρκάνης, Κουσουρής, Μανουσέλης, Μανωλάτου, .

Εξετάσεων

Ήργες, Δημακοπούλου, Ζεργιώτη, Θεοδώνης, Μανουσέλης.

Σεμιναρίων

Γιαννόπαπας, Βελέντζας, Κεχαγιάς, Μεταξάς, Τσέτσερης, Τσιγαρίδας.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κουτσούμπας, Ράπτης.

Έρευνας και Οικονομικών

Τσιπολίτης, Ήργες, Παπαγιάννης, Τσουκαλάς.

Κτιρίων και Χώρων

Βλαστού, Γεωργακίλας, Δημακοπούλου, Κεχαγιάς, Κράλλη, Παπαγιάννης.

Παροχής Υπηρεσιών

Ζουμπούλης, Κυρίτσης.
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras