Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2019-2020

English Version

Συντονιστική

Τσιπολίτης, Κόκκορης, Παπαγιάννης, Τσουκαλάς. Τράκας.

Προπτυχιακών Σπουδών

Κυρίτσης, Αναγνωστόπουλος, Κουσουρής, Ράπτης, Τσέτσερης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κόκκορης, Αλεξόπουλος, Γιαννόπαπας, Κουτσούμπας, Παπαγιάννης, Τσουκαλάς.

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Μανωλάτου, Βελέντζας, Θεοδώνης, Καρκάνης, Κόντος.

Υπολογιστών και Προβολής

Τράκας, Αναγνωστόπουλος Αλεξόπουλος, Θεοδώνης, Μούρμουρας.

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Κουσουρής, Μανωλάτου, Μεταξάς.

Εξετάσεων

Θεοδώνης, Δημακοπούλου, Ήργες, Μανουσέλης.

Σεμιναρίων

Τσέτσερης, Μεταξάς, Τσιγαρίδας.

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κουτσούμπας, Βαρελογιάννης, Καρκάνης, Ράπτης, Τσιγαρίδας.

Έρευνας και Οικονομικών

Ήργες, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Ζεργιώτη.

Κτιρίων και Χώρων

Παπαγιάννης, Δημακοπούλου, Γεωργακίλας, Θύμη, Κράλλη.

Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Τσουκαλάς.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras