Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2017/18 κατά ιδιότητα

English Version
Ομότιμοι Καθηγητές Τηλ. Mail Γραφ.
1 2990 E-mail 105
2 3027 E-mail 225
3 3010 E-mail 301
4 3005 E-mail 210
5 Κυριακόπουλος Ευθύμιος 2980 E-mail 121
6 3028 E-mail 223
7 3029 E-mail 006
8 Μοδινός Αντώνιος 2979 E-mail 123
9 3001 E-mail 207
10 2986 E-mail 107
11 2926 E-mail 013
12 2931 E-mail 004
13 Τικτόπουλος Γεώργιος 3016 E-mail 312
14 Φίλιππας Αναστάσιος 3017 E-mail 225
15 3014 E-mail 214
16 2989 E-mail 105
 
Καθηγητές
1 3019 E-mail 211
2 3003 E-mail 208
3 3008 E-mail 224
4 3041 E-mail 013
5 3036 E-mail 318
6 3023 E-mail 313
7 2934 E-mail 005
8 2992 E-mail 014
9 3024 E-mail 303
10 3044 E-mail 009
11 3047 E-mail 302
12 2984 E-mail 213
13 2929 E-mail 021
14 3022 E-mail 314
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
1 1641 E-mail 104
2 3710 E-mail 119
3 4453 E-mail 123
4 1481 E-mail 109
5 3345 E-mail 113
6 2923 E-mail 315
7 3049 E-mail 216
8 3053 E-mail 114
9 3026 E-mail 205
10 3045 E-mail 312
11 3046 E-mail 311
 
Επίκουροι Καθηγητές
1 4447 E-mail 209
2 Παπαδημητρίου Δήμητρα 3043 E-mail 316
3 2985 E-mail 020
 
Εργ/κό Διδακτικό Προσωπικό
1 1648 E-mail 220
2 2975 E-mail 122
3 3786 E-mail 303A
4 Θύμη Σοφία 2981 E-mail 120
5 Καρκάνης Ηλίας 3015 E-mail 120
6 3029 E-mail 203
7 ---- E-mail 320
8 2988 E-mail 103
9 2975 E-mail 122
10 2982 E-mail 103
11 1682 E-mail 220
 
ΙΔΑΧ
1 Χορμόβας Κωνσταντίνος 2921 E-mail Y02
 
Ε.Τ.Ε.Π.
1 3030 E-mail 310
2 3032 E-mail 025
 
Διοικητικό Προσωπικό
1 3009 E-mail 025
 
Διδάσκων Δ.Ε. σε Απόσπαση
1 1681 E-mail 220
 
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras