Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2017/18 Αλφαβητικά

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 Ε.ΔΙ.Π. 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Αν. Καθηγητής 1641 E-mail 104
4 Ομ. Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Αν. Καθηγητής 3710 E-mail 119
6 Ε.ΔΙ.Π. 2975 E-mail 122
7 Καθηγητής 3003 E-mail 208
8 Ε.ΔΙ.Π. 3029 E-mail 203
9 Αν. Καθηγητής 4453 E-mail 123
10 Αν. Καθηγητής 1481 E-mail 109
11 Αποσπ/νος Δ.Ε. 1681 E-mail 220
12 Ε.Τ.Ε.Π. 3030 E-mail 310
13 Ομ. Καθηγητής 3027 E-mail 225
14 Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
15 Αν. Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
16 Καθηγητής 3041 E-mail 013
17 Ομ. Καθηγητής 3010 E-mail 301
18 Αν. Καθηγητής 2923 E-mail 315
19 Ε.ΔΙ.Π. 3786 E-mail 303A
20 Θύμη Σοφία Ε.ΔΙ.Π. 2981 E-mail 120
21 Καρκάνης Ηλίας Ε.ΔΙ.Π. 3015 E-mail 120
22 Ομ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
23 Καθηγητής 3036 E-mail 318
24 Αν. Καθηγητής 3049 E-mail 216
25 Επ. Καθηγητής 4447 E-mail 209
26 Καθηγητής 3023 E-mail 313
27 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομ. Καθηγητής 2980 E-mail 121
28 Αν. Καθηγητής 3053 E-mail 114
29 Ομ. Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
30 Ομ. Καθηγητής 2930 E-mail 006
31 Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
32 Αν. Καθηγητής 3026 E-mail 205
33 Ε.ΔΙ.Π. ---- E-mail 320
34 Ε.ΔΙ.Π. 2988 E-mail 103
35 Ε.ΔΙ.Π. 2975 E-mail 122
36 Μοδινός Αντώνιος Ομ. Καθηγητής 2976 E-mail 123
37 Ε.ΔΙ.Π. 2982 E-mail 103
38 Καθηγητής 2992 E-mail 014
39 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
40 Ομ. Καθηγήτρια 3001 E-mail 207
41 Καθηγητής 3024 E-mail 303
42 Αν. Καθηγητής (Α) 3045 E-mail 312
43 Ε.ΔΙ.Π. 1682 E-mail 220
44 Ε.Τ.Ε.Π. 3032 E-mail 025
45 Ομ. Καθηγητής 2986 E-mail 107
46 Καθηγητής 3044 E-mail 009
47 Ομ. Καθηγητής 2926 E-mail 013
48 Ομ. Καθηγητής 2931 E-mail 004
49 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
50 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομ. Καθηγητής 3016 E-mail 312
51 Καθηγητής 3047 E-mail 302
52 Αν. Καθηγητής 3046 E-mail 311
53 Επ. Καθηγητής 2985 E-mail 020
54 Καθηγητής 2984 E-mail 213
55 Καθηγητής 2929 E-mail 021
56 Καθηγητής 3022 E-mail 314
57 Φίλιππας Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής 3017 E-mail 225
58 Ομ. Καθηγητής 3014 E-mail 214
59 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
60 Ομ. Καθηγητής 2989 E-mail 105
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras