Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα

English Version

Συντονιστική

Γεωργακίλας, Κόκκορης, Μαυρόματος, Παπαγιάννης, Τσιπολίτης, Α. Κυρίτσης

Προπτυχιακών Σπουδών

Κουσουρής, Α. Κυρίτσης, Αναγνωστόπουλος, Διακάκη, Παπαδόπουλος, Ράπτης, Τσέτσερης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κόκκορης, Αλεξόπουλος, Γιαννόπαπας, Κούβαρης, Καραποστόλη, Παπαγιάννης, Τσιπολίτης

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Μανωλάτου, Βελέντζας, Θεοδώνης, Θύμη, Καρκάνης, Κόντος, Διακάκη, Κράλλη

Υπολογιστών και Προβολής

Αναγνωστόπουλος, Αλεξόπουλος, Θεοδώνης, Κ. Κυρίτσης, Παπαδόπουλος, Μεταξάς

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Κουσουρής, Κ. Κυρίτσης, Θεοδώνης

Εξετάσεων

Θεοδώνης, Δημακοπούλου, Ήργες, Μανουσέλης

Σεμιναρίων

Τσέτσερης, Μεταξάς, Τσιγαρίδας, Θεοδώνης

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Τσιγαρίδας, Βαρελογιάννης, Καρκάνης, Ράπτης, Κεχαγιάς

Έρευνας και Οικονομικών

Ήργες, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Ζεργιώτη, Κόντος

Κτιρίων και Χώρων

Δημακοπούλου, Γεωργακίλας, Καραποστόλη, Αναγνωστόπουλος, Κράλλη, Παπαγιάννης

Παροχής Υπηρεσιών

Α. Κυρίτσης, Κράλλη

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras