Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2010-11

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 ΙΔΑΧ 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Επ. Καθηγητής 1641 E-mail 321
4 Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Αν. Καθηγητής 3710 E-mail 020
6 Λέκτορας 407 Κιν E-mail 225
7 Καθηγητής 3003 E-mail 208
8 Ε.Ε. Διδακτικό Προσ. 3029 E-mail 203
9 Γκαργκάνας Παναγιώτης Διοικ. Προσωπικό 2981 E-mail 202
10 Δημακοπούλου Άλκηστη ΙΔΑΧ 3030 E-mail 202
11 Ομότιμος Καθηγητής 3027 E-mail 225
12 Λέκτορας ΠΔ 407 1003 E-mail 306
13 Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
14 Επ. Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
15 Ζιδρόπουλος Σπήλιος ΙΔΑΧ 3031 E-mail 023
16 Αν. Καθηγητής 3041 E-mail 310
17 Καθηγητής 3010 E-mail 301
18 Επ. Καθηγητής 2923 E-mail 315
19 ΙΔΑΧ 3786 E-mail 303A
20 Θύμη Σοφία Διοικ. Προσωπικό 2981 E-mail 120
21 Λέκτορας 407 1079 E-mail 215
22 Καρκάνης Ηλίας ΙΔΑΧ 3015 E-mail 120
23 Καθηγητής 3005 E-mail 210
24 Αν. Καθηγητής 3036 E-mail 318
25 Επ. Καθηγητής 3049 E-mail 216
26 Αν. Καθηγητής 3023 E-mail 313.
27 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομότιμος Καθηγητής 2980 E-mail 121
28 Επ. Καθηγητής 3053 E-mail 114
29 Ομότιμος Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
30 Καθηγητής 2930 E-mail 006
31 Αν. Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
32 Επ. Καθηγητής 3026 E-mail 205
33 Ε.Ε. Διδακτικό Προσ. 2988 E-mail 103
34 Μοδινός Αντώνιος Ομότιμος Καθηγητής 2976 E-mail 123
35 Ε.Ε. Διδακτικό Προσ. 2982 E-mail 103
36 ΙΔΑΧ 3034 E-mail 025
37 Μωυσίδης Παύλος Αν. Καθηγητής 2985 E-mail 109
38 Αν. Καθηγητής 2992 E-mail 014
39 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
40 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής 3007 E-mail 222
41 Καθηγητής 3001 E-mail 207
42 Καθηγητής 3024 E-mail 303
43 Αν. Καθηγητής 3045 E-mail 312
44 Λέκτορας 407 3050 E-mail 320
45 Λέκτορας 2978 E-mail 111
46 Ε. Τεχνικό Προσωπικό 3032 E-mail 025
47 Καθηγητής 2986 E-mail 107
48 Πίτλιγγερ Δημήτριος Επιστ. Συνεργάτης 2922 E-mail 112
49 Ραζακιάς Κωνσταντίνος Ε. Τεχνικό Προσωπικό 2919 E-mail Y02
50 Αν. Καθηγητής 3044 E-mail 009
51 Καθηγητής 2926 E-mail 013
52 Καθηγητής 2931 E-mail 004
53 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
54 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής 3016 E-mail 312
55 Αν. Καθηγητής 3047 E-mail 302
56 Επ. Καθηγητής 3046 E-mail 311
57 Αν. Καθηγητής 2984 E-mail 213
58 Καθηγητής 2929 E-mail 021
59 Αν. Καθηγητής 3022 E-mail 314
60 Φίλιππας Αναστάσιος Ομότιμος Καθηγητής 3017 E-mail 225
61 Καθηγητής 3014 E-mail 214
62 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
63 Καθηγητής 2989 E-mail 104
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras