Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μαθήματα, Κατανομές, Ιστοσελίδες, Διδάσκοντες 2018/19

English Version

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΣΧΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞ ΤΜ ΩΡ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) +ΕΡΓ 1 2 5 Φαράκος Κων/νος
Κουσουρής Κωνσταντίνος
Θεοδώνης Ιωάννης
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 2 5 Τράκας Νικόλαος,
Ράπτης Ιωάννης
 
ΣEMΦE ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) +ΕΡΓ 3 1 5 Αλεξόπουλος Θεόδωρος Μανωλάτου Κασσιανή
Θύμη Σοφία
Θεοδώνης Ιωάννης
Φωκίτης Εμμανουήλ
ΣΕΜΦΕ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 3 1 3 Κουτσούμπας Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4 2 4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος
 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (ΚΜ-Ι) 4 1 5 Φαράκος Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 5 1 4 Τσέτσερης Λεωνίδας  
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 5 1 4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΙΚΗ + ΕΡΓ. 5 1 4 Ζουμπούλης Ηλίας Θύμη Σοφία
Θεοδώνης Ιωάννης
Μανωλάτου Κασσιανή
ΣΕΜΦΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 5 1 4 Βαρελογιάννης Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝ. ΎΛΗΣ + ΕΡΓ. 6 1 4 Γιαννόπαπας Βασίλειος
Ράπτης Ιωάννης
Μανωλάτου Κασσιανή
Θεοδώνης Ιωάννης
Θύμη Σοφία
ΣΕΜΦΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ + ΕΡΓ.
6 1 4 Τσέτσερης Λεωνίδας Μανωλάτου Κασσιανή
Θεοδώνης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER 6 1 4 Μακροπούλου Μυρσίνη Ζεργιώτη Ιωάννα
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
Τσιγαρίδας Γεώργιος
Γεμενετζής Χρήστος
ΣΕΜΦΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 7 1 4 Κυρίτσης Απόστολος  
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ .+ΕΡΓ 7 1 4 Κόκκορης Μιχαήλ Βλαστού Ρόζα 
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ι 7 1 4 Τσιπολίτης Γιώργος Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι 8 1 4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Τσιπολίτης Γιώργος
 
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 9 1 4 Μαλτέζος Σταύρος
Τσιπολίτης Γιώργος
Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Μαλτέζος Σταύρος
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9 1 4 Ήργες Νίκος  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 3 5 Φαράκος Κων/νος,
Ράπτης Ιωάννης
 
ΗΛΕΚΤ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ + ΕΡΓ.
4 2 5 Μαλτέζος Σταύρος
Κατσούφης Ηλίας
Μανωλάτου Κασσιανή
Δημακοπούλου Άλκηστη
Κατσούφης Ηλίας
Θεοδώνης Ιωάννης,
Μούρμουρας Δημήτριος
Ράπτης Κών/νος
Τσιγαρίδας Γεώργιος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 1 4 Τσιγαρίδας Γεώργιος Τράκας Νικόλαος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 1 4 Τράκας Νικόλαος Δημακοπούλου Άλκηστη
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ) 2 2 4 Μανουσέλης Παντελής
Κουσουρής Κωνσταντίνος
Θύμη Σοφία
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 1 4 Κόκκορης Μιχαήλ  
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 1 4 Τσιπολίτης Γιώργος  
ΠΟΛΙΤ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 2 1 3 Ράπτης Ιωάννης
 
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 2 1 5 Τσιγαρίδας Γεώργιος Δημακοπούλου Άλκηστη
Γεμενετζής Χρήστος
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τράκας Νικόλαος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Η/Μ - ΟΠΤΙΚΗ) + ΕΡΓ.. 3 1 5 Ζεργιώτη Ιωάννα Δημακοπούλου Άλκηστη
Γεμενετζής Χρήστος
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τράκας Νικόλαος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Γιαννόπαπας Βασίλειος
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Καρκάνης Ηλίας
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος,
Θεοδώνης Ιωάννης
Καρκάνης Ηλίας
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2 2 4 Θεοδώνης Ιωάννης Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
Μανωλάτου Κασσιανή
Μούρμουρας Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  5 2 6 Μανωλάτου Κασσιανή Μανωλάτου Κασσιανή
Θεοδώνης Ιωάννης
Πέογλος Βασίλειος
ΝΑΥΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ 3 1 2 Θύμη Σοφία Βάρτζελη-Νικάκη Πόπη
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τσιγαρίδας Γεώργιος

Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 6 1 4 Ήργες Νίκος  
ΣΕΜΦΕ ΔΙΗΛΕΚΤΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
7 1 4 Γιαννόπαπας Βασίλειος  
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 6 1 4 Μαλτέζος Σταύρος  
ΣΕΜΦΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ)
8 1 4 Κυρίτσης Απόστολος
Ράπτης Ιωάννης
 
ΣΕΜΦΕ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 6 1 4 Γεωργακίλας Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 7 1 4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ +ΕΡΓ 7 1 4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος Σεραφετινίδης Αλέξανδρος,
Τσιγαρίδας Γεώργιος
Γεμενετζής Χρήστος
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
7 1 4 Γαζής Ευάγγελος  
ΣΕΜΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
8 1 4 Γαζής Ευάγγελος,
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
 
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ + ΕΡΓ
8 1 4 Βλαστού Ρόζα  Κόκκορης Μιχαήλ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
8 1 4 Τσουκαλάς Δημήτριος  
ΣΕΜΦΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
- Ιστοσελίδα Τομέα
8 2 3 Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Θύμη Σοφία
 
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IΙ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ι
8 1 4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΙΙ 8 1 4 Ζουπάνος Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 8 1 4 Κυρίτσης Απόστολος
 
ΣΕΜΦΕ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
8 1 4 Ήργες Νίκος  
ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9 1 4 Τράκας Νικόλαος  
ΣΕΜΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΙΖΕΡ
ΣΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9 1 4 Μακροπούλου Μυρσίνη,
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
 
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ + ΕΡΓ.
9 1 4 Κυρίτσης Απόστολος  
ΣΕΜΦΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9 1 4 Τσουκαλάς Δημήτριος  
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
& ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
9 1 4 Κουσουρής Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ + ΕΡΓ. 9 1 4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9 1 4 Μακροπούλου Μυρσίνη  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9 1 4 Βαρελογιάννης Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9 1 4 Ζεργιώτη Ιωάννα,
Κυρίτσης Απόστολος
 
ΣΕΜΦΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 3 2    
ΣΕΜΦΕ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
6 1 3 Βελέντζας Αθανάσιος  
ΤΟΠΟΓ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ 5 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ/ΣΕΜΦΕ  
ΧΗΜ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 5 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ  
ΑΡΧΙΤ ΦΥΣΙΚΗ 4 1 2 Τσιγαρίδας Γεώργιος  
ΔΙΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8 1 3 Παπαγιάννης Αλέξανδρος  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ IV 4 1 4 Ζουμπούλης Ηλίας  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ (ΣΕΜΦΕ)
 
ΗΛΕΚΤ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
7 1 4 Γαζής Ευάγγελος  
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ 3 1 3 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙI
 
ΗΛΕΚΤ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  7 1 3 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
 
ΗΛΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩ
Ν ΑΚΤΙΝΟΒ. ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ
& ΒΙΟΛΟΓΙΑ
6 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΒ. ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ
& ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΗΛΕΚΤ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 7 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
 
ΗΛΕΚΤ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ +  ΕΡΓ 7 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ+ΕΡΓ
 
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  7 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠ/ΝΗΣ ΥΛΗΣ
 
ΗΛΕΚΤ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤ. ΥΛΙΚΩΝ
 
ΗΛΕΚΤ LASER & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ + ΕΡΓ. 
8 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. LASER
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 1 2 Θύμη Σοφία Θεοδώνης Ιωάννης,
Μανωλάτου Κασσιανή,
Καρκάνης Ηλίας
ΣΕΜΦΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 6 1 2 Μανωλάτου Κασσιανή Θεοδώνης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ 6 1 2 Μανωλάτου Κασσιανή Θύμη Σοφία,
Θεοδώνης Ιωάννης
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ   1   Κόκκορης Μιχαήλ  
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ι   1      
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER ΕΡΓ. 6 2 2 Ζεργιώτη Ιωάννα,
Τσιγαρίδας Γεώργιος,
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
Γεμενετζής Χρήστος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ [ΙΙ] ΕΡΓ. 9 1 2 Μαλτέζος Σταύρος Γεμενετζής Χρήστος,
Δημακοπούλου Άλκηστη
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΕΡΓ. 1 1 2 Θεοδώνης Ιωάννης Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη,
Θύμη Σοφία,
Καρκάνης Ηλίας
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) ΕΡΓ. 3 1 2 Μεταξάς Δημήτρης Θεοδώνης Ιωάννης,
Θύμη Σοφία
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΕΡΓ. 1 1 2 Καρκάνης Ηλίας Μούρμουρας Δημήτριος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΕΡΓ. 1 1 4 Δημακοπούλου Άλκηστη
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΕΡΓ. 2 1 2 Μανουσέλης Παντελής Καρκάνης Ηλίας
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ (ΗΛΕΚΤΡ/ΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ) ΕΡΓ. 2 1 2 Θύμη Σοφία Γεμενετζής Χρήστος,
Μούρμουρας Δημήτριος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) ΕΡΓ. 2 1 2 Καρκάνης Ηλίας Δημακοπούλου Άλκηστη,
Μούρμουρας Δημήτριος
ΗΛΕΚΤ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΡΓ. 4 1 2 Πατρινός Κωνσταντίνος Γεμενετζής Χρήστος,
Δημακοπούλου Άλκηστη,
Θύμη Σοφία,
Θεοδώνης Ιωάννης,
Καρκάνης Ηλίας,
Μούρμουρας Δημήτριος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Η/Μ - ΟΠΤΙΚΗ) ΕΡΓ. 3 1 2 Βελέντζας Αθανάσιος Γεμενετζής Χρήστος,
Θύμη Σοφία,
Μούρμουρας Δημήτριος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 1 2 Δημακοπούλου Άλκηστη Γεμενετζής Χρήστος,
Καρκάνης Ηλίας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 8 September, 2017 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras