Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2010-11

English Version
Ομότιμοι Καθηγητές Τηλ. Mail Γραφ.
1 3027 E-mail 225
2 Κυριακόπουλος Ευθύμιος 2980 E-mail 121
3 3028 E-mail 223
4 Μοδινός Αντώνιος 2979 E-mail 123
5 Τικτόπουλος Γεώργιος 3016 E-mail 312
6 Φίλιππας Αναστάσιος 3017 E-mail 225
 
Καθηγητές
1 3019 E-mail 211
2 2990 E-mail 105
4 3003 E-mail 208
5 3008 E-mail 224
6 3010 E-mail 301
7 3005 E-mail 208
8 3029 E-mail 006
9 3001 E-mail 207
10 3024 E-mail 303
11 2986 E-mail 107
12 2926 E-mail 013
13 2931 E-mail 004
14 2929 E-mail 021
15 3014 E-mail 214
16 2989 E-mail 104
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
1 3710 E-mail 020
2 3041 E-mail 310
3 3036 E-mail 318
4 3023 E-mail 313
5 2934 E-mail 005
6 Μωϋσίδης Παύλος 2985 E-mail 109
7 2992 E-mail 014
8 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 3007 E-mail 222
9 3045 E-mail 312
10 3044 E-mail 009
11 3047 E-mail 302
12 2984 E-mail 213
13 3022 E-mail 314
 
Επίκουροι Καθηγητές
1 1641 E-mail 321
2 3345 E-mail 113
3 2923 E-mail 315
4 3049 E-mail 216
5 3053 E-mail 114
6 3026 E-mail 205
7 Παπαδημητρίου Δήμητρα 3043 E-mail 316
8 3046 E-mail 311
 
Λέκτορες
1 2978 E-mail 111
 
Λέκτορες ΠΔ 407
1 Κιν E-mail 225
2 1003 E-mail 306
3 1079 E-mail 215
4 3050 E-mail 320
 
Ε.Ε. Διδακτικό Προσωπικό
1 3029 E-mail 203
2 2988 E-mail 103
3 2982 E-mail 103
 
  Επιστημονικοί Συνεργάτες
1 Πίτλιγγερ Δημήτριος 2922 E-mail 112
 
ΙΔΑΧ
1 1648 E-mail 220
2 Δημακοπούλου Άλκηστη 3030 E-mail 202
3 Ζιδρόπουλος Σπήλιος 3031 E-mail 023
4 3786 E-mail 303A
5 Καρκάνης Ηλίας 3015 E-mail 120
6 3034 E-mail 025
7 Χορμόβας Κωνσταντίνος 2921 E-mail Y02
 
ΕΤΕΠ
1 3032 E-mail 025
2 Ραζακιάς Κωνσταντίνος 2921 E-mail Y02
 
Διοικητικό Προσωπικό
1 Γκαργκάνας Παναγιώτης 2981 E-mail 202
2 Θύμη Σοφία 2981 E-mail 120
3 3009 E-mail 025
 
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras