Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2016-17

English Version
Ομότιμοι Καθηγητές Τηλ. Mail Γραφ.
1 2990 E-mail 105
2 3027 E-mail 225
3 3005 E-mail 210
4 Κυριακόπουλος Ευθύμιος 2980 E-mail 121
5 3028 E-mail 223
6 Μοδινός Αντώνιος 2979 E-mail 123
7 3001 E-mail 207
8 2986 E-mail 107
9 2926 E-mail 013
10 Τικτόπουλος Γεώργιος 3016 E-mail 312
11 Φίλιππας Αναστάσιος 3017 E-mail 225
12 3014 E-mail 214
13 2989 E-mail 105
 
Καθηγητές
1 3019 E-mail 211
2 3003 E-mail 208
3 3008 E-mail 224
4 3041 E-mail 310
5 3010 E-mail 301
6 3036 E-mail 318
7 3023 E-mail 313
8 3029 E-mail 006
9 2934 E-mail 005
       
10 2992 E-mail 014
11 3024 E-mail 303
12 3044 E-mail 009
13 2931 E-mail 004
14 3047 E-mail 302
15 2984 E-mail 213
16 2929 E-mail 021
17 3022 E-mail 314
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
1 1641 E-mail 104
2 3710 E-mail 119
3 4453 E-mail 123
4 1481 E-mail 109
5 3345 E-mail 113
6 2923 E-mail 315
7 3049 E-mail 216
8 3026 E-mail 205
9 3045 E-mail 312
10 3046 E-mail 311
 
Επίκουροι Καθηγητές
1 4447 E-mail 209
2 3053 E-mail 114
3 Παπαδημητρίου Δήμητρα 3043 E-mail 316
4 2985 E-mail 020
 
Επίκουροι Καθηγητές ΠΔ 407
1 2983 E-mail 106
2 3050 E-mail 317
 
Λέκτορες ΠΔ 407
1 Κιν E-mail 225
 
Εργ/κό Διδακτικό Προσωπικό
1 1648 E-mail 220
2 3786 E-mail 303A
3 Θύμη Σοφία 2981 E-mail 120
4 Καρκάνης Ηλίας 3015 E-mail 120
5 3029 E-mail 203
6 2988 E-mail 103
7 2982 E-mail 103
 
ΙΔΑΧ
1 Χορμόβας Κωνσταντίνος 2921 E-mail Y02
 
Ε.Τ.Ε.Π.
1 3030 E-mail 310
2 3032 E-mail 025
 
Διοικητικό Προσωπικό
1 3009 E-mail 025
 
Διδάσκων Δ.Ε. σε Απόσπαση
1 1681 E-mail 202
 
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras