Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Επιτηρήσεις

English Version

Τρέχουσες Επιτηρήσεις

Το πρόγραμμα των επιτηρήσεων καταρτίζεται από τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων του τομέα που αποτελέιται από τους
Ήργες, Δημακοπούλου, Θεοδώνης, Μανουσέλης.

Για να επικοινωνήσετε με Διδάσκοντες/επιτηρητές μπορείτε να συνβουλευτήτε τις σελίδες "Προσωπικό" και "Μεταπτυχιακοί"
ή να επισκευτήτε την Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΜΠ.

Αν είστε επιτηρητής/τρια και θέλετε να ειδοποιήστε προσωπικά για τις επιτηρήσεις/αλλαγές,
παρακαλούμε να στείλετε ηλ. μύνημα στον Νικόλαο Ήργε.

Γενικές Οδηγίες

Η Επιτροπή Εξετάσεων θα ήθελε να διευκρινήσει τα παρακάτω σημεία σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τις επιτηρήσεις:

Η Επιτροπή αναθέτει τις επιτηρήσεις λαμβάνοντας υποχρεωτικά μόνο τις κανονικές άδειες που έχουν αναφερθεί στα σχετικά έντυπα που μοιράζει πριν από την έναρξη της περιόδου. Στο έντυπο αυτό μπορούν να αναφέρονται και άδειες που πρόκειται να εγκριθούν από τον τομέα σε μετέπειτα συνέλευσή του. Άδειες που ζητούνται μετά την έναρξη της περιόδου ή δεν αναφέρονται στο σχετικό έντυπο και για τις οποίες η επιτροπή δεν ενημερώνεται έγκαιρα εμπίπτουν στην περίπτωση_2. παρακάτω. Η επιτροπή δεν ευθύνεται για τις άδειες που έχουν εγκριθεί και δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα από τον επιτηρητή.

Το ίδιο ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να απουσιάσουν για σοβαρό ακαδημαϊκό λόγο (λ.χ. σε συνέδρια, σχολεία, προγράμματα κλπ).

Οι επιτηρητές σε περίπτωση κωλύματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη εύρεσης αντικαταστάτη και πρέπει να ενημερώνουν το διδάσκοντα (όχι την επιτροπή) το συντομότερο δυνατόν. Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή η επιτήρηση χρεώνεται στον αρχικό επιτηρητή και όχι στον αντικαταστάτη. Οι επιτηρητές ελέγχουν το ηλ. ταχυδρομείο τους για τυχόν ενημερώσεις από το διδάσκοντα ή/και την Επιτροπή. Αν υπάρχει λάθος από την πλευρά της Επιτροπής (λ.χ. διπλή επιτήρηση, ανάθεση σε καιρό δηλωμένης άδειας κλπ) ενημερώνεται η Επιτροπή και τότε μόνο έχει αυτή την ευθύνη για εύρεση αντικαταστάτη.

Σημειώνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ αντικαθίστανται υποχρεωτικά μόνο από άλλα μέλη ΔΕΠ.
Οι Διδάσκοντες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των επιτηρητών τους για τις αίθουσες που θα επιτηρήσουν. Συνιστάται να επικοινωνούν άμεσα με αυτούς για να τους ενημερώνουν και να τους υπενθυμίζουν την υποχρέωσή τους. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής θα βρίσκονται οι διαθέσιμες σε αυτή ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιτηρητών.
Οι Διδάσκοντες πρέπει να ενημερώνουν για αλλαγές ή λάθη στον τόπο/χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων την επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Ειδικά είναι σημαντικό να ενημερώνουν την επιτροπή για αλλαγή του αρ. αιθουσών/επιτηρητών που χρειαζόνται ανάλογα με την αναμενόμενη συμμετοχή στις εξετάσεις.
Οι Διδάσκοντες παρακαλούνται να ενημερώνουν την επιτροπή για τυχόν απουσίες (όχι αντικαταστάσεις) επιτηρητών (ΔΕΠ και φοιτητών) για να είμαστε ενήμεροι για το συνολικό αρ. επιτηρήσεων του καθενός.
Η ενημέρωση από την επιτροπή γίνεται μέσω email και αναρτώντας τις σχετικές πληροφορίες στο δικτυακό τόπο http://www.physics.ntua.gr/gr/epithrhseis.htm. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν στην Επιτροπή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και να την ενημερώνουν σε περίπτωση αλλαγής της.
Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο έργο μας ακολουθώντας πιστά τις παραπάνω οδηγίες.

Παλαιότερες Επιτηρήσεις


  Φεβ/ρίου  Ιουνίου    Σεπ/ρίου
 2020    02/2020  06/2020  09/2020
 2019    02/2019  06/2019  09/2019
 2018    02/2018  06/2018  09/2018
 2017    02/2017  06/2017  09/2017
 2016    02/2016  06/2016  09/2016
 2015    02/2015  06/2015  09/2015
 2014    03/2014 Αναβολή  09/2014
 2013    02/2013  06/2013  09/2013
 2012    02/2012  06/2012  09/2012
 2011    02/2011  06/2011  09/2011
 2010  02/2010  06/2010  09/2010
 2009  02/2009  06/2009  09/2009
 2008  02/2008  06/2008  09/2008
 2007  04/2007  06/2007  09/2007
 2006  02/2006  06/2006  09/2006


Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 January, 2017 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras