Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Διπλωματικές

English Version


Ο Τομέας Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,

παρουσιάζει σε αυτή την σελίδα θέματα για διπλωματικές εργασίες φοιτητών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρμογών της ΣΕΜΦΕ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή του θέματος που τους ενδιαφέρει.

Θέματα Διπλωματικών

Μέλος ΔΕΠ

 1. Ανάπτυξη συστήματος αυτομάτου ελέγχου στο πείραμα ATLAS/CERN
 2. Μελέτη των ανιχνευτών ολίσθησης MDT σε δέσμη δοκιμής
 3. Επίδραση νετρονίων στους ανιχνευτές ολίσθησης MDT
 4. Ηλεκτροστατική μελέτη των ανιχνευτών ολίσθησης MDT
 5. Μέτρηση του χρόνου ζωής του μιονίου με κοσμικά μιόνια
 6. Μελέτη του Χάους σε ηλεκτρονικά κυκλώματα
 7. Μελέτη του ανατολικού-δυτικού φαινομένου των κοσμικών ακτίνων

Αλεξόπουλος Θ.

Αναγνωστόπουλος Κ.


 • Εως τέσσερα (4) θέματα από τα ακόλουθα:
 1. Μή συμβατική υπεραγωγιμότητα σε χαμηλοδιάστατα οργανικά μέταλλα
 2. Συνύπαρξη σιδηρομαγνητισμού και υπεραγωγιμότητας.
 3. Μή συμβατικά κύμματα πυκνότητας φορτίου και σπίν.
 4. Θέματα σχετιζόμενα με τη φυσική συγκεκριμένων μετάλλων βαρέων φερμιονίων.
 5. Θέματα σχετιζόμενα με τη φυσική των υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας.
 6. Οργανικοί σιδηρομαγνήτες
 7. Θεωρητική μελέτη πολυζωνικής υπεραγωγιμότητας στο Διβορίδιο του Μαγνησίου.
 8. Μεταβάσεις τάξεως σχετιζόμενες με αλλαγές της κατεύθυνσης αυθόρμητης μαγνητισης σε συστήματα κυμμάτων πυκνότητας σπίν.

Βαρελογιάννης Γ.

 1. Μελέτη Μonte-Carlo της ροής νετρονίων υψηλών ενεργειών (2-25 ΜeV) με χρήση των προγραμμάτων MCNP και FLUKA
 2. Πειραματική μελέτη ενεργών διατομών αντιδράσεων σχάσης σε υπερουράνια στοιχεία με χρήση μονοενεργειακών νετρονίων και ανιχνευτών micromegas
 3. Πειραματική μελέτη ενεργών διατομών αντιδράσεων (n,xn) σε μεσοβαρείς πυρήνες
 4. Πειραματική μελέτη ενεργών διατομών αντιδράσεων (n,p) (n,α) σε ελαφρείς πυρήνες
 5. Ελεγχος αξιοπιστίας διαφορικών ενεργών διατομών αντιδράσεων με δέσμες πρωτονίων και δευτερίων σε ελαφρείς πυρήνες, για εφαρμογή στις ιοντικές τεχνικές ανάλυσης υλικών (ΙΒΑ)
 6. Μέτρηση διαφορικών ενεργών διατομών ελαστικής σκέδασης δέσμης δευτερίων από ελαφρείς πυρήνες, για εφαρμογή στις ιοντικές τεχνικές ανάλυσης υλικών (ΙΒΑ)

Βλαστού Ρ

Κόκκορης Μ.

Γαζής Ε.

 • Ανίχνευση σύνθετων βλαβών DNA σε ιστούς ποντικού μετά έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ραδιοθεραπείας
  (H εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος, Ιατρική Σχολή' και Sir Peter MacCallum Department of Oncology,
  The University of Melbourne, Australia (Dr. Olga Martin) και National Institute of Health (Dr. James Mitchell)

Γεωργακίλας Α.

 1. Ανάπτυξη μικροδομών Πυριτίου με laser για διατάξεις εκπομπής ηλεκτρονίων
 2. Ανάπτυξη σταθμού μικρομηχανικής με Nd:YAG laser
 3. Δημιουργία νανοσωματιδιων Κοβαλτίου/Γραφίτη με φωτοαποδόμηση με laser.

Ζεργιώτη Ι.

 1. Ενοποίηση Aλληλεπιδράσεων των Στοιχειωδών Σωματιδίων.
 2. Eλάττωση Διαστάσεων Ενοποιημένων Θεωριών
 3. Ελάττωση Ελευθέρων Παραμέτρων του Καθιερωμένου Προτύπου
 4. Yπερσυμμετρία-Υπερσυμμετρικό Καθιερωμένο Πρότυπο

Ζουπάνος Γ.

 1. Το Καθιερωμένο Πρότυπο
 2. Μοντέλα πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο
 3. Επανακανονικοποίηση στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου
 4. Νέες διαστάσεις.
 5. Ολογραφία
 6. Θέμα με συνεννόηση με τον φοιτητή/τρια

Ήργες Ν.

 • Μετρήσεις φυσικών μεγεθών και ανάπτυξη εκπαιδευτικών πειραμάτων φυσικής με τη χρήση "έξυπνων" κινητών τηλεφώνων

Θεοδώνης Ι.

 1. Eightfold Way
 2. Υπερσυμμετρικές Θεωρίες Βαθμίδας
 3. Μαύρες Οπές
 4. Λύσεις instantons σε Yang-Mills Θεωρίες

Κεχαγιάς Α.

 1. Θεωρία πεδίου σε διακριτό χωρόχρονο
 2. Αριθμητική μελέτη της δύναμης μεταξύ των quark
 3. Τοπολογικές λύσεις και εφαρμογές στη Φυσική

Κουτσούμπας Γ.

 1. Μελέτη μοριακής δυναμικής μακρομορίων για εφαρμογές ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκου
 2. Βιολογικοί αισθητήρες με χρήση υγρών κρυστάλλων
 3. Ιδιότητες υδάτωσης συνθετικών και φυσικών βιοπολυμερών
 4. θερμική αγωγιμότητα μονωτικών νανο-ελαίων (για εφαρμογές σε μετασχηματιστές ισχύος)
 5. Κρυσταλλικός και άμορφος πάγος σε μίγματα πολυμερών - νερού

Κυρίτσης Α.

Λιαροκάπης Ε

 1. Αλληλεπίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας με οφθαλμικούς ιστούς (κερατοειδή), σε συνδυασμό με παράγοντες φωτοευαισθητοποίησης
 2. Μαθηματική προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της αποδόμησηςκερατοειδούς με δέσμη laser, για βέλτιστη διόρθωση της μυωπίας
 3. Μελέτη της περίθλασης κοντινού πεδίου κατά την αποδόμηση ενδοφακών με δέσμη laser

Μακροπούλου Μ.

 1. Προσομοιωτική μελέτη παραμέτρων επίδρασης στην ενίσχυση ανιχνευτών Micromegas.
 2. Ανάπτυξη προηγμένης εργαστηριακής άσκησης ανιχνευτών αερίου τεχνολογίας Micromegas.
 3. Ανάλυση μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου (QA/QC) των τετραπλέτων Micromegas στο CERN
 4. Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου στεγανότητας του κυκλώματος ψύξης των ηλεκτρονικών των Micromegas QP.
 5. Μετρήσεις QA/QC των MM QP στο ΒΒ5 του CERN: έλεγχος στεγανότητας αερίου.
 6. Μελέτη του σκανδαλισμού και ανακατασκευής του NSW

Μαλτέζος Σ.

 1. Μελετη της μεταβλητότητας του λόγου lidar στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης laser
 2. Μελέτη της κατακόρυφης κατανομής της συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων με χρήση μετρήσεων Raman lidar, ηλιακού φωτομέτρου και του κώδικα αντιστροφής LIRIC
 3. Σύγκριση μετρήσεων της κατακόρυφης κατανομής της συγκέντρωσης μάζας αιωρούμενων σωματιδίων με χρήση του κώδικα αντιστροφής LIRIC και επιτόπιων μετρήσεων μέσα στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα.

Παπαγιάννης Α.

 1. Βελτιστοποίηση των Μηχανικών Ιδιοτήτων Πορώδους Πυριτίου για Μικρομηχανικές Εφαρμογές
 2. Προσομοίωση και Χαρακτηρισμός Αιωρούμενων Μικροδομών για Εφαρμογές σε Μικρομηχανικούς Συντονιστές
 3. Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη Ημιαγώγιμων Ετεροδομών με Φασματοσκοπία Διαμορφωμένης Φωτοανακλαστικότητας
 4. Μελέτη Νανοκρυσταλλικών Επιστρώσεων και Υπερδομών CdSe/SiO2 με Φασματοσκοπία Διαμορφωμένης Φωτοανακλαστικότητας
 5. Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης Υποστρώματος/Επιστρώματος σε Διάταξη Παρασκευής Υλικών
 6. Βελτίωση/Ανάπτυξη Συστήματος Αυτόματου Ελέγχου Φασματοσκοπικής Διάταξης

Παπαδημητρίου Δ.

 1. Φασματοσκοπικές μετρήσεις υπό υδροστατική πίεση, σε θερμοκρασία υγρού αζώτου
 2. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός φωτοηλεκτροχημικών ηλιακών κυψελίδων
 3. Φασματοσκοπική Μελέτη νανοσυστημάτων

Ράπτης Ι.

 1. Γένεση και Μεταφορά Ακτινοβολίας Laser Υπέρυθρου και Μελέτη Φαινομένων Πίεσης Ακτινοβολίας σε Ημιαγωγούς.
 2. Ανάπτυξη Laser Μέσου Υπέρυθρου και Χρήση του σε Εφαρμογές Αποδόμησης.
 3. Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου για τη μελέτη του φαινομένου της ετεροδιαμόρφωσης φάσης (Cross-Phase-Modulation, XPM) σε φωτονικά δίκτυα τεχνολογίας WDM πολλαπλής προσπέλασης.
 4. Μελέτη και αξιολόγηση σε ένα WDM δίκτυο εναλλακτικών τρόπων διαμόρφωσης οπτικού σήματος οι οποίοι βασίζονται στη μιαδική λογική (Μ-ary logic).
 5. Μοντελοποίηση και αξιολόγηση της επίδρασης του φαινομένου της "φασματικής συρίκνωσης" spectral narrowing
  το οποίο προκύπτει από τη διαδοχική τοποθέτηση οπτικών φίλτρων σε WDM αρχιτεκτονικές μεταγωγής.
 6. Μελέτη επίδρασης φαινομένου διασυμβολικής παρεμβολής -crosstalk , σε αρχιτεκτονικές μεταγωγής WDM δικτύων.

Σεραφετινίδης Α.

 1. Πολυσυρματικός ανιχνευτής. Προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 2. Ενοποίηση αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων.

Τράκας Ν.

 1. Πειραματική και θεωρητική μελέτη της οπτικής παγίδευσης με laser σε μικρο-δομημένα υποστρώματα
 2. Μελέτη της διάδοσης σολιτονίων σε οπτικές ίνες

Τσιγαρίδας Γ.

 1. Θέματα Διπλωματικών Εργασιών (Τσιπολίτης)

Τσιπολίτης Γ.

 1. Ηλεκτρικά φαινόμενα μνήμης νανοσωματιδίων πυριτίου εντός μήτρας μονωτικού.
 2. Προσομοίωση σε υπολογιστή φαινομένων διάχυσης προσμίξεων κάτω απο συνθήκες μή θερμοδυναμικής ισορροπίας σε πυρίτιο και πυρίτιο κάτω απο ελαστική παραμόρφωση.
 3. Φαινομένου φωταύγειας απο απλές διόδους p+-n πυριτίου
 4. Χαρακτηρισμός χημικώ αισθητήρων

Τσουκαλάς Δ.

 1. Μελέτη σιδηρομαγνητικών υλικών με χρήση υπολογιστή
 2. Φερμιόνια σε διακριτό χωρόχρονο
 3. Αλγόριθμοί Monte Carlo στη Φυσική

Φαράκος Κ.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 24 September, 2016 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras