Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μεταπτυχιακές Σπουδές

English Version

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Φυσικής


1.Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Το Δ.Π.Μ.Σ. ‘Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ (Μεταπτυχιακό Φυσικής) αποτελεί, από το 2005 μέχρι σήμερα, τη συνέχεια και μετεξέλιξη του πρώτου προ-διδακτορικού κύκλου σπουδών στη Φυσική που ιδρύθηκε και οργανώθηκε στην Ελλάδα από το ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ στη δεκαετία του 1960, με τη συνέργεια μεταξύ άλλων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απόφοιτοι του ιστορικού αυτού κύκλου έχουν στελεχώσει με επιτυχία όλα τα Τμήματα Φυσικής και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, ενώ πολλοί έχουν κάνει λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Βασικής Έρευνας στη Φυσική και παράλληλα, την καλλιέργεια των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και από το ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης και μηχανικών, με εμβάθυνση και εξειδίκευση στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι κάτοχοι του οποίου θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε – εφόσον το επιθυμούν – να μπορούν πραγματοποιήσουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στη στελέχωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως στελέχη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ).
Σε διεθνές επίπεδο, παρά το ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Master of Science in Physics, πρόκειται επί της ουσίας για ανώτερο, προ-διδακτορικό κύκλο σπουδών, παρόμοιο με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων.

2. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις" αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων. Οι περιοχές αυτές της επιστήμης και της τεχνολογίας αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και στις επόμενες δεκαετίες. Τα μικροσυστήματα κατασκευάζονται στο ίδιο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ακολουθώντας την ίδια λογική της παράλληλης κατασκευής (batch fabrication) που επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της κλασσικής μικροηλεκτρονικής.
Τα πεδία εφαρμογών που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό είναι ευρύτατα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή με θέματα, που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη.
Όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος των πάσης φύσεως διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικροσύστημα είναι μικρότερο των 100 nm, κανείς οδηγείται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας. Παρόλο που η νανοτεχνολογία αγγίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων η έμφαση του παρόντος μεταπτυχιακού θα είναι σε κατευθύνσεις όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.
Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης. Σ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις έχουμε συμπεριλάβει α) βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, όπως η Φυσική Υλικών και Διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα και β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική-φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος.
περισσότερα...

Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων


Προκήρυξη 20 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Φυσικής της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (4/11/2016)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΔ Υποψηφίων Διδακτόρων Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. 6/10/2015


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση (2007-2013)

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 10 April, 2016 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras