Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μαθήματα Κατανομές Ιστοσελίδες 2012/13

English Version

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΣΧΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΤΜΗΜ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 2 5 Βλαστού Ρόζα, Κουτσούμπας Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 2 5 Γαζής Ευάγγελος, Τράκας Νικόλαος
ΣΕΜΦΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 1 2 Κεχαγιάς Αλέξανδρος 
ΣEMΦE ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 3 1 5 Μπάκας Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 3 1 3 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
ΣΕΜΦΕ Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού 4 1 4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Σιέττος Κώστας
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (ΚΜ-Ι) 4 2 5 Αλεξόπουλος Θεόδωρος Ζουπάνος Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 5   4 Φαράκος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 5   4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος 
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΙΚΗ + ΕΡΓ. 5   4 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΣΕΜΦΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 5   4 Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝ. ΎΛΗΣ + ΕΡΓ. 6   4 Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος, Ράπτης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΑΤΟΜ. ΚΑΙ ΜΟΡ.ΦΥΣΙΚΗ + ΕΡΓ. 6   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER 6   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 7   4 Ράπτης Κωνσταντίνος, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ . 7   4 Κόκκορης Μιχαήλ
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ι 7   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι 8   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος, Μαλτέζος Σταύρος, Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 9   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος, Μαλτέζος Σταύρος, Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9   4 Ήργες Νίκος
ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2 2 2 Γεωργακίλας Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  5 1 3 Βλαστού Ρόζα
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 3 6 Ράπτης Ιωάννης, Τσέτσερης Λεωνίδας, Φαράκος Κωνσταντίνος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 5 Κουτσούμπας Γεώργιος, Ράπτης Ιωάννης
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) + ΕΡΓ. 3 2 5 Μαλτέζος Σταύρος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1   4 Μαλτέζος Σταύρος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2   4 Ήργες Νίκος
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος, Παπαδημητρίου Δήμητρα
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 5 Παπαδημητρίου Δήμητρα, Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1   4 Κόκκορης Μιχαήλ
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2   4 Κόκκορης Μιχαήλ
ΠΟΛΙΤ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 3 2 4 Μακροπούλου Μυρσίνη, Ράπτης Κωνσταντίνος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 2   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Η/Μ - ΟΠΤΙΚΗ) + ΕΡΓ.. 3 2 5 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Κυρίτσης Απόστολος, Γεωργακίλας Αλέξανδρος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 1 4 Κυρίτσης Απόστολος
ΝΑΥΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ 3   2 Ήργες Νίκος

Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 6   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος 
ΣΕΜΦΕ ΔΙΗΛΕΚΤΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 7   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος 
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 6   4 Μαλτέζος Σταύρος
ΣΕΜΦΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 8   4 Ράπτης Ιωάννης, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 6   4 Γεωργακίλας Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 7   4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 7   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 7   4 Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 8   4 Γαζής Ευάγγελος,  
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8   4 Βλαστού Ρόζα 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 8   4 Τσουκαλάς Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - Ιστοσελίδα Τομέα 8 2 3 Γεωργακίλας Αλέξανδρος, Πισσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ Υπολογιστική Φυσική ΙΙ - ΜοντελοποίησηΙ 8   4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΙΙ 8   4 Ζουπάνος Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 8   4 Κοντού Ευαγγελία, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 8   4 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Κουτσούμπας Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΕΦ.ΛΕΙΖΕΡ ΣΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη, Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ + ΕΡΓ. 9   4 Κυρίτσης Απόστολος
ΣΕΜΦΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9   4 Τσουκαλάς Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΓ/ΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΝΕΥ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 9   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9   4 Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9   4 Ράπτης Κωνσταντίνος, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 ή 10 3 2 Ζαμαρίας Βασίλης
ΤΟΠΟΓ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ 5 1 4 ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ/ΣΕΜΦΕ
ΑΡΧΙΤ ΦΥΣΙΚΗ 4   2 Μακροπούλου Μυρσίνη
ΔΙΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8   3 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ IV 4   4 Μπάκας Ιωάννης
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9   4 ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΕΜΦΕ)

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΡΓ. 7 2 2 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓ. 8   2 Βλαστού Ρόζα
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER ΕΡΓ. 8 2 2 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΕΡΓ. 8 2 2 Κυρίτσης Απόστολος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ. 9   1 Πίσσης Πολύκαρπος
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras