Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μαθήματα Κατανομές Ιστοσελίδες 2009/10

English Version

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΣΧΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΤΜΗΜ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 2 5 Τσιπολίτης Γιώργος, Λιαροκάκης Ευθυμιος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 2 5 Γαζής Ευάγγελος, Τράκας Νικόλαος
ΣΕΜΦΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2   2 Χριστοδουλίδης Κώστας
ΣEMΦE ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 3 2 5 Ράπτης Ιωάννης, Φωκίτης Εμμανουήλ
ΣΕΜΦΕ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 3   3 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
ΣΕΜΦΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(Τμήμα Α, Τμήμα Β)
4   4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Κ. Σιέττος
Πασιπουλαρίδης Παύλος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (ΚΜ-Ι) 4 2 5 Παπαδοπούλου Θεοδώρα Ζουπάνος Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 5   4 Φαράκος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 5   4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος 
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΙΚΗ + ΕΡΓ. 5   4 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΣΕΜΦΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 5   6 Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝ. ΎΛΗΣ + ΕΡΓ. 6   4 Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος, Ράπτης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΑΤΟΜ. ΚΑΙ ΜΟΡ.ΦΥΣΙΚΗ + ΕΡΓ. 6   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER 6,8   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 7   4 Ράπτης Κωνσταντίνος, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ + ΕΡΓ. 7   4 Γαζής Ευάγγέλος, Κόκκορης Μιχαήλ
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 3 6 Βλαστού Ρόζα, Κουτσούμπας Γεώργιος, Αλεξόπουλος Θεόδωρος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 5 Ράπτης Ιωάννης, Χριστοδουλίδης Κώστας
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) + ΕΡΓ. 3 2 5 Μαλτέζος Σταύρος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1   4 Μαλτέζος Σταύρος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2   4 Μαλτέζος Σταύρος
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Παρασκευαϊδης Κωνσταντίνος, Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 5 Μακροπούλου Μυρσίνη, Φαράκος Κωνσταντίνος
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1   4 Κόκκορης Μιχαήλ
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2   4 Κόκκορης Μιχαήλ
ΠΟΛΙΤ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 3 2 4 Ζουμπούλης Ηλίας, Ράπτης Κωνσταντίνος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 2   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΤΟΠΟΓ Η/Μ - ΟΠΤΙΚΗ + ΕΡΓ. 3   5 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Κυρίτσης Απόστολος Χριστοδουλίδης Κώστας
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 2 4 Κυρίτσης Απόστολος, Βαρελογιάννης Γεώργιος

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ .ΦΥΣΙΚΗ 2 3 2 Κάνδυλα Μαρία
ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  5 2 2 Κάνδυλα Μαρία, Πασιπουλαρίδης Παύλος
ΝΑΥΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ 3   2 Πέογλος Βασίλειος

Γ. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 6   4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος 
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 6   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ + ΕΡΓ. 6   4 Πέογλος Βασίλειος
ΣΕΜΦΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 6   4 ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΕΜΦΕ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 6   4 Μακροπούλου Μυρσίνη
ΣΕΜΦΕ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 6   3 Βελέντζας Αθανάσιος
ΣΕΜΦΕ ΔΙΗΛ., ΟΠΤ. ΚΑΙ ΜΑΓΝ. ΙΔΙΟΤ. ΥΛΙΚΩΝ 7   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος 
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 7   4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 7   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7   4 Παπαδοπούλου Θεοδώρα  
ΣΕΜΦΕ ΙΟΝΤ. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8   4 Τσιπολίτης Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8   4 Βλαστού Ρόζα 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 8   4 Τσουκαλάς Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - Ιστοσελίδα Τομέα 8 2 3 Ζουμπουλης Ηλίας, Πισσης Πολύκαρπος, Φωκιτης Εμμανουήλ
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛ/ΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 8   4 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΙΙ 8   4 Ζουπάνος Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 8   4 Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 8   4 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Τράκας Νικόλαος
ΣΕΜΦΕ ΕΦ.ΛΕΙΖΕΡ ΣΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη, Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9   4 Τσουκαλάς Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΓ/ΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΝΕΥ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 9   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9   4 Βαρελογιάννης Γεώργιος
ΣΕΜΦΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9   4 Ράπτης Κωνσταντίνος, Πίσσης Πολύκαρπος
ΣΕΜΦΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 ή 10 3 2 Ζαμαρίας Βασίλης
ΤΟΠΟΓ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ     4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
ΑΡΧΙΤ ΦΥΣΙΚΗ 4   2 Απέκης Λάζαρος 
ΔΙΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8   3 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ IV 4   4 Φαράκος Κωνσταντίνος

Δ. ΚΑΤ. ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΜΕΘ. ΧΑΡΑΚΤ. ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓ. 6   4  
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΡΓ. 7 2 2 Παπαγιάννης Αλέξανδρος
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓ. 8   2 Κόκκορης Μιχαήλ 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER ΕΡΓ. 8 2 2 Ζεργιώτη Ιωάννα
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓ. 8   4 Τσουκαλας Δημήτριος
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ. 9   1 Πίσσης Πολύκαρπος
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras