Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Μαθήματα, Κατανομές, Ιστοσελίδες, Διδάσκοντες 2015/16

English Version

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΣΧΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΤΜΗΜ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) +ΕΡΓ 1 2 5 Φαράκος Κων/νος
Βλαστού Ρόζα 
Θεοδώνης Ιωάννης
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 2 5 Τράκας Νικόλαος,
Ράπτης Ιωάννης
 
ΣΕΜΦΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 1 2 Κεχαγιάς Αλέξανδρος  
ΣEMΦE ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) +ΕΡΓ 3 1 5 Μπάκας Ιωάννης Θύμη Σοφία
Θεοδώνης Ιωάννης
Μανωλάτου Κασσιανή
Φωκίτης Εμμανουήλ
ΣΕΜΦΕ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 3 1 3 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος  
ΣΕΜΦΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4 1 4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος
 
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (ΚΜ-Ι) 4 1 5 Ζουπάνος Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 5 1 4 Κουτσούμπας Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 5   4 Κεχαγιάς Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΙΚΗ + ΕΡΓ. 5   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος  Μανωλάτου Κασσιανή
Θύμη Σοφία
Θεοδώνης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 5   4 Βαρελογιάννης Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝ. ΎΛΗΣ + ΕΡΓ. 6   4 Γιαννόπαπας Βασίλειος
Ράπτης Ιωάννης
Μανωλάτου Κασσιανή
Θύμη Σοφία
Θεοδώνης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ + ΕΡΓ.
6   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος  Μανωλάτου Κασσιανή
Θεοδώνης Ιωάννης
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ LASER 6   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος Ζεργιώτη Ιωάννα,
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
Γεμενετζής Χρήστος
ΣΕΜΦΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 7   4 Κυρίτσης Απόστολος
Μπουρουσιάν Μιρτάτ
 
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ .+ΕΡΓ 7   4 Κόκκορης Μιχαήλ Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ι 7   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος Τσιπολίτης Γιώργος
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι 8   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Τσιπολίτης Γιώργος
 
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 9   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Μαλτέζος Σταύρος
Τσιπολίτης Γιώργος
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
ΣΕΜΦΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 9   4 Ήργες Νίκος  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1 3 5 Ζουμπούλης Ηλίας,
Ράπτης Ιωάννης,
Τσέτσερης Λεωνίδας
 
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) + ΕΡΓ. 3 2 5 Γαζής Ευάγγελος
Μαλτέζος Σταύρος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Κατσούφης Ηλίας
Θεοδώνης Ιωάννης,
Μανωλάτου Κασσιανή
Μούρμουρας Δημήτριος
Ράπτης Κών/νος
Τσιγαρίδας Γεώργιος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1   4 Αλεξόπουλος Θεόδωρος Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Μανωλάτου Κασσιανή
Μούρμουρας Δημήτριος
ΜΕΤΑΛ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2 1 4 Ζουμπούλης Ηλίας  
ΜΗΧΑΝ ΦΥΣΙΚΗ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ) 2 2 4 Παπαδημητρίου Δήμητρα
Τσιγαρίδας Γεώργιος
 
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 1   4 Κόκκορης Μιχαήλ  
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) 2   4 Κόκκορης Μιχαήλ  
ΠΟΛΙΤ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) 3 2 4 Ράπτης Ιωάννης
 
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 2   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τράκας Νικόλαος
ΤΟΠΟΓ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Η/Μ - ΟΠΤΙΚΗ) + ΕΡΓ.. 3 1 5 Ζεργιώτη Ιωάννα Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τράκας Νικόλαος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) + ΕΡΓ. 1 2 4 Γιαννόπαπας Βασίλειος
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
Μούρμουρας Δημήτριος
ΧΗΜ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤ/ΜΟΣ) + ΕΡΓ. 2 1 4 Γιαννόπαπας Βασίλειος
Γαζής Ευάγγελος
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
Μούρμουρας Δημήτριος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2 2 3 Θεοδώνης Ιωάννης Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Καρκάνης Ηλίας
Μανωλάτου Κασσιανή
Μούρμουρας Δημήτριος
ΣΕΜΦΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  5 1 3 Καρκάνης Ηλίας Μανωλάτου Κασσιανή
Θεοδώνης Ιωάννης
Πέογλος Βασίλειος
ΝΑΥΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ 3 1 2 Θύμη Σοφία Βάρτζελη-Νικάκη Πόπη
Γεμενετζής Χρήστος
Δημακοπούλου Άλκηστη
Θύμη Σοφία
Μούρμουρας Δημήτριος
Τσιγαρίδας Γεώργιος

Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 6   4  Ήργες Νίκος  
ΣΕΜΦΕ ΔΙΗΛΕΚΤΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
7   4 Λιαροκάπης Ευθύμιος   
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 6   4 Μαλτέζος Σταύρος  
ΣΕΜΦΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ)
8   4 Κυρίτσης Απόστολος
Ράπτης Ιωάννης
 
ΣΕΜΦΕ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 6   4 Γεωργακίλας Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι 7   4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ +ΕΡΓ 7   4 Σεραφετινίδης Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αλέξανδρος,
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος,
Γεμενετζής Χρήστος
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
7   4 Τσιπολίτης Γιώργος  
ΣΕΜΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
8   4 Γαζής Ευάγγελος,
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
 
ΣΕΜΦΕ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ + ΕΡΓ
8   4 Βλαστού Ρόζα  Κόκκορης Μιχαήλ
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
8   4 Τσουκαλάς Δημήτριος  
ΣΕΜΦΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
- Ιστοσελίδα Τομέα
8 2 3 Βλαστού Ρόζα
Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Μακροπούλου Μυρσίνη
 
ΣΕΜΦΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IΙ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ι
8   4 Αναγνωστόπουλος Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΙΙ 8   4 Ζουπάνος Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 8   4 Κυρίτσης Απόστολος
Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία
 
ΣΕΜΦΕ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
8   4 Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος  
ΣΕΜΦΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Τράκας Νικόλαος  
ΣΕΜΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΙΖΕΡ
ΣΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη,
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
 
ΣΕΜΦΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ + ΕΡΓ.
9   4 Κυρίτσης Απόστολος  
ΣΕΜΦΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9   4 Τσουκαλάς Δημήτριος  
ΣΕΜΦΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
& ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
9   4 Κουσουρής Κων/νος  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ + ΕΡΓ. 9   4 Παπαγιάννης Αλέξανδρος  
ΣΕΜΦΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 9   4 Μακροπούλου Μυρσίνη  
ΣΕΜΦΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9   4 Βαρελογιάννης Γεώργιος  
ΣΕΜΦΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9   4 Ζεργιώτη Ιωάννα,
Κυρίτσης Απόστολος
 
ΣΕΜΦΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 3 2    
ΣΕΜΦΕ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
6   3  
ΤΟΠΟΓ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ 5 1 4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ/ΣΕΜΦΕ  
ΧΗΜ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 5   2 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
ΑΡΧΙΤ ΦΥΣΙΚΗ 4   2 Τσιγαρίδας Γεώργιος  
ΔΙΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8   3 Παπαγιάννης Αλέξανδρος  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ IV 4   4 Μπάκας Ιωάννης  
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ (ΣΕΜΦΕ)
 
ΗΛΕΚΤ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
7   4 Γαζής Ευάγγελος  
ΝΑΥΠ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ 9   3 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙI
 
ΗΛΕΚΤ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  3   3 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 
ΗΛΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩ
Ν ΑΚΤΙΝΟΒ. ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ
& ΒΙΟΛΟΓΙΑ
6   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΒ. ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ
& ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΗΛΕΚΤ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 7   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
 
ΗΛΕΚΤ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ +  ΕΡΓ 7   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ+ΕΡΓ
 
ΗΛΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  7     ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠ/ΝΗΣ ΥΛΗΣ
 
ΗΛΕΚΤ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤ. ΥΛΙΚΩΝ
 
ΗΛΕΚΤ LASER & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ + ΕΡΓ. 
8   4 ΣΥΝ/ΛΙΑ ΜΕ ΣΕΜΦΕ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. LASER
 
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras