Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία |
| Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις | Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων

Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 6-7 Ιουνίου 2013


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 6-7 Ιουνίου 2013

Πέμπτη 06-06-2013 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Παρασκευή 07-06-2013 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 19-20 Νοεμβρίου 2012


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 19-20 Νοεμβρίου 2012

Δευτέρα 19-11-2012 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Τρίτη 20-11--2012 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 26-27 Απριλίου 2012


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 26-27 Απριλίου 2012

Πέμπτη      26-04-2012 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Παρασκευή 27-04-2012 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 01-02 Δεκεμβρίου 2011


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 01-02 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη      01-12-2011 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Παρασκευή 02-12-2011 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 26-27 Μαΐου 2011


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 26-27 Μαΐου 2011

Πέμπτη      26-05-2011 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Παρασκευή 27-05-2011 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 02-03 Δεκεμβρίου 2010


Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 2-3 Δεκεμβρίου 2010

Πέμπτη       02-12-2010 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Κβαντομηχανική (θα δοθούν 4 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)
Παρασκευή 03-12-2010 Ώρα 10:00 Κλασική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός, Στερεά Κατάσταση, Λέηζερ-Οπτοηλεκτρονική (θα δοθούν 7 θέματα, θα πρέπει να απαντήσετε σε 3 θέματα)  


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 13-14 Μαΐου 2010

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 13-14 Μαΐου 2010

Πέμπτη       13-05-2010 Ώρα 10:00 (Κλασική Μηχανική ή Φυσική Στερεάς Κατάστασης)-Κβαντομηχανική
Παρασκευή 14-05-2010 Ώρα 10:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 19-20 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 19-20 Οκτωβρίου 2009

Δευτέρα   19-10-2009 Ωρα 10:00- 13:00 (Κλασική Μηχανική ή Φυσική Στερεάς Κατάστασης)-Κβαντομηχανική
Τρίτη        20-10-2009 Ωρα 10:00- 13:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 09-10 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 09-10 Απριλίου 2009

Πέμπτη       09-04-2009 Ωρα 10:00- 13:00 Κλασική Μηχανική-Κβαντομηχανική
Παρασκευή 10-04-2009 Ωρα 10:00- 13:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 26-27 Φεβρουαρίου 2009

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 26-27 Φεβρουαρίου 2009

Πέμπτη       26-02-2008 Ωρα 10:00- 13:00 Κλασική Μηχανική-Κβαντομηχανική
Παρασκευή 27-02-2009 Ωρα 10:00- 13:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 30-31 Οκτωβρίου 2008

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 30-31 Οκτωβρίου 2008

Πέμπτη       30-10-2008 Ωρα 10:00- 13:00 Κλασική Μηχανική-Κβαντομηχανική
Παρασκευή 31-10-2008 Ωρα 10:00- 13:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 8,9-Μαίου 2008

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 8,9-Μαίου 2008

Πέμπτη       08-05-2008 Ωρα 10:00- 13:00 Κλασική Μηχανική-Κβαντομηχανική
Παρασκευή 09-05-2008 Ωρα 10:00- 13:00 Στατιστική Μηχανική-Ηλεκτρομαγνητισμός


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 18,19-Οκτ 2007

Ανακοίνωση
Υλη εξέτασης
Θέματα 18 Οκτ 2007


Γενική Μεταπτυχιακή Εξέταση - ΕΜΠ & ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος 19 Απρ 2007

Υλη εξέτασης
Θέματα 19 Απρ 2007

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 15 September, 2014 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras