Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια 2008/09

English Version

Ανακοινώσεις Εργαστηρίων 2008/09


ΣΗΜΜΥ 2ο εξ. Ανακοίνωση εργαστηρίων Φυσικής ΙΙ 27-05-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 2ο εξ. Εργαστηριακή Φυσική Ι ανακοίνωση 03-04-2009
Χημικοί 2ο εξ. ανακοίνωση Εργαστηρίων 31-03-2009
ΣΗΜΜΥ 2ο εξ. Ανακοίνωση εργαστηρίων Φυσικής ΙΙ 31-03-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 2ο εξ. Εργαστηριακή Φυσική Ι ανακοίνωση 20-03-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 6ο εξ. Εργαστήριο Τεχν. Πειραματικής Φυσικής ανακοίνωση 20-03-2009
ΣΗΜΜΥ 2ο εξ. Ανακοίνωση εργαστηρίων Φυσικής ΙΙ 20-03-2009
Τοπογράφοι 2ο εξ. ανακοίνωση Εργαστηρίων 12-03-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 2ο εξ. Εργαστηριακή Φυσική Ι ανακοίνωση 10-03-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 6ο εξ. Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής ανακοίνωση 9-03-2009
Χημικοί 1ο εξ. ανακοίνωση Εργαστηρίων 03-02-2009
Τοπογράφοι 3ο εξ. ανακοίνωση Εργαστηρίων 26-01-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ. Εργαστήριο Συμπυκνωμένης Ύλης ανακοίνωση 22-01-2009
Ηλεκρτολόγοι 3ο εξ. ανακοίνωση εργαστηρίων φυσικής 22-01-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 7ο εξ. Εργαστήριο Πυρινικής Φυσικής ανακοίνωση 22-01-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ. Εργαστήριο Συμπυκνωμένης Ύλης ανακοίνωση 15-01-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 7ο εξ. Εργαστήριο Πυρινικής Φυσικής ανακοίνωση 14-01-2009
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ. Εργαστήριο Συμπυκνωμένης Ύλης ανακοίνωση 09-01-2009
Ηλεκρτολόγοι 3ο εξ. ανακοίνωση εργαστηρίων φυσικής 07-01-2009

Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 - Σχολές, Εργαστηρια, Κατανομές, Διδάσκοντες.

Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 2ο εξ.
Εργαστηριακή Φυσική I
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 6ο εξ.
Ατομική και Μοριακή Φυσική
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 6ο εξ.
Τεχικές Πειραματικής Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 6ο εξ.
Εργ. Οπτικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 8ο εξ.
Εργ. Πυρηνικής Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 8ο εξ. -ΣΗΜΜΗ/Υ
Φυσική και τεχνολογία των Laser
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Ηλεκτρολόγων 2ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Χημικών 2ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
 
Σχολή Μηχανολόγων 2ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Τοπογράφων 2ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
 

Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 - Σχολές, Εργαστηρια, Κατανομές, Διδάσκοντες.

Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 3ο εξ.
Εργαστηριακή Φυσική ΙI
Κατανομή Φοιτητών
- Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ.
Εργαστηριακή Φυσική ΙΙΙ
Κατανομή Φοιτητών
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ.
Εργ. Φυσικής Συμπ. Υλης
Κατανομή Φοιτητών
- Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 5ο εξ.
Εργ. Ηλεκτρονικών
Κατανομή Φοιτητών
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 7ο εξ.
Εργ. Οπτοηλεκτονικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 7ο εξ.
Εργ. Πυρηνικής Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 9ο εξ.
Φυσική Περιβάλλοντος

Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 7ο εξ.
Μέθοδος Χαρακτηρισμού υλικών

 
 
 
Σχολή Ηλεκτρολόγων 3ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Χημικών 1ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Μεταλλειολόγων 1ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής

Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Μηχανολόγων 1ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Τοπογράφων 3ο εξ.
Εργαστήριο Φυσικής
Κατανομή Φοιτητών - Διδασκόντων
Σχολή Ναυπηγών 3ο εξ.
Εργαστηριακή Φυσική
Κατανομή Φοιτητών
- Διδασκόντων

Ο Κανονισμός των Εργαστηρίων Φυσικής

Προς
τους υπευθύνους, επιβλέποντες και φοιτητές
των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του Τομέα Φυσικής

α) Οι επιβλέποντες πρέπει να προσέρχονται στο Εργαστήριο εγκαίρως (τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την τυπική έναρξη) και να αποχωρούν μετά τον τελευταίο σπουδαστή αφού πρώτα ελέγξουν ότι αφήνουν τις πειραματικές διατάξεις σε καλύτερη κατάσταση από ότι τις βρήκαν. Σε περίπτωση προβλήματος των συσκευών, να ενημερώνουν αμέσως τον αντίστοιχο υπεύθυνο της αίθουσας ή αυτοπροσώπως ή με σημείωμα στο γραφείο του ή με μήνυμα στο τηλέφωνό του ή με e-mail.

β) Κατά τη διάρκεια της άσκησης να γίνεται εξέταση των σπουδαστών και να λαμβάνεται υπόψη στον τελικό βαθμό με σημαντικό ποσοστό (πχ 30%). Να αποφεύγεται η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας από τους επιβλέποντες, εις βάρος της πρακτικής εξάσκησης και αυτενέργειας των φοιτητών. Ειδικά στις ασκήσεις που οι μετρήσεις δεν διαρκούν πολύ, να γίνεται προσπάθεια (εκτενής προφορική εξέταση-συζήτηση) ώστε οι σπουδαστές να μην φεύγουν πριν από την παρέλευση του δίωρου. Στο τέλος οι επιβλέποντες να ελέγχουν και να υπογράφουν τις μετρήσεις των σπουδαστών.

γ) Η παράδοση των εκθέσεων από τους φοιτητές να γίνεται οπωσδήποτε στο αμέσως επόμενο εργαστήριο, αυτοπροσώπως στον επιβλέποντα της συγκεκριμένης άσκησης (όχι σε ανοικτές θυρίδες). Η τελευταία δε άσκηση να παραδίδεται κατόπιν συμφωνίας με τον επιβλέποντα ή στον ίδιο ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου του τμήματος.

δ) Η διόρθωση των εκθέσεων να είναι ουσιαστική και εμπεριστατωμένη, ώστε οι σπουδαστές να συνειδητοποιούν τα λάθη τους και να μην τα επαναλαμβάνουν. Στο ίδιο πλαίσιο να συστήνεται, όπου είναι δυνατόν, η διόρθωση της έκθεσης και βελτίωση της βαθμολογίας. Οι διορθωμένες εκθέσεις να επιστρέφονται οπωσδήποτε στο επόμενο εργαστήριο, ώστε οι φοιτητές να βλέπουν τα λάθη τους και να μην τα επαναλαμβάνουν σε επόμενες ασκήσεις. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν (π.χ. στο τέλος του εξαμήνου) ο κάθε επιβλέπων να κρατά τις βαθμολογημένες ασκήσεις στο γραφείο του και να τις παραδίδει στους σπουδαστές ώστε να εκλείψει το θέαμα των ασκήσεων στους διαδρόμους. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος παρακαλούνται να βρίσκονται στις Εργαστηριακές αίθουσες λίγο πριν και λίγο μετά το Εργαστήριο ώστε να τους βρίσκουν οι φοιτητές για απορίες ή για να πάρουν και να δώσουν εκθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι η κλίμακα βαθμολογίας είναι 3-10. Η φυσική παρουσία στο εργαστήριο αν δεν παραδοθεί έκθεση, βαθμολογείται με 3 (τρία), και η απουσία με 0 (μηδέν).

ε) Είναι επιβεβλημένο πριν από την έναρξη του εξαμήνου να εκτελείται η άσκηση από τον επιβλέποντα, ώστε να συνειδητοποιήσει ο ίδιος τις ιδιομορφίες, τα προβλήματα και τις αλλαγές -αν υπάρχουν- της άσκησης πριν καθοδηγήσει τους σπουδαστές.

οι επιβλέποντες να τονίζουν στους σπουδαστές τα παρακάτω:

1. Να έρχονται προετοιμασμένοι για την άσκηση ώστε να δουλέψουν χωρίς δυσκολίες και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις του επιβλέποντα. Οι τελείως αδιάβαστοι και αδιάφοροι σπουδαστές να αντιμετωπίζονται με την αναγκαία αυστηρότητα

2. Να μην προσέρχονται καθυστερημένοι και να μην φεύγουν πριν από την συμπλήρωση του δίωρου.

3. Να γράφουν τις εκθέσεις σε χαρτί διαστάσεων Α4 και για τις γραφικές παραστάσεις να χρησιμοποιούν χαρτί μιλιμετρέ Α4 (όχι από pc η γραφική παράσταση). Να ξεκινούν την έκθεση με μια σύντομη θεωρία όχι περισσότερη από μία σελίδα. Οι εκθέσεις να είναι προσεγμένες, γραμμένες με το χέρι ή σε υπολογιστή και να παραδίδονται οπωσδήποτε στο επόμενο εργαστήριο στον αντίστοιχο επιβλέποντα ώστε να επιστρέφονται διορθωμένες στο μεθεπόμενο εργαστήριο από τον ίδιο.

4. Να μην συνδέουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με τα 220V αν δεν γίνει προηγουμένως έλεγχος από τον επιβλέποντα. Να μην αποχωρούν από το εργαστήριο πριν δώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους στον επιβλέποντα για έλεγχο και υπογραφή.

στα Εργαστήρια γενικώς απαγορεύεται

1. καφές, τσιγάρα, αναψυκτικά, snaks κλπ και για τους φοιτητές και για τους επιβλέποντες.

2. να τοποθετούνται μπουφάν, τσάντες, κράνη κλπ πάνω στους πάγκους με τα όργανα.Οι υπεύθυνοι των Εργαστηριακών διατάξεων των αιθουσών

Αίθ. 001 : Ηλίας Καρκάνης γραφείο 119, τηλ. 3015, e-mail
Αίθ. 101 : Δημήτρης Μούρμουρας γραφείο 103, τηλ. 2982, e-mail
Αίθ. 201 : Κασσιανή Μανωλάτου γραφείο 103, τηλ.2988, e-mail
Αίθ. Υ01 : Σοφία Θύμη γραφείο 120, τηλ. 2981, e-mail
Αίθ. 101 κτιρίου Β : Χρήστος Γεμενετζής γραφείο 203 τηλ.3029, e-mail
Αίθ. 203 κτιρίου Β : Κασσιανή Μανωλάτου γραφείο 103 τηλ.2988, e-mail
Αίθ. 203 κτιρίου Β (Οπτοηλεκτρονικής) : Χρήστος Γεμενετζής γραφείο 203 τηλ.3029, e-mail
Αίθ. 202β κτιρίου Β Κασσιανή Μανωλάτου γραφείο 103, τηλ.2988, e-mail

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 4 September, 2020 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras