Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα 2014/15

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 Ε.ΔΙ.Π. 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Αν. Καθηγητής 1641 E-mail 321
4 Ομ. Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Αν. Καθηγητής 3710 E-mail 119
6 Λέκτορας 407 Κιν E-mail 225
7 Καθηγητής 3003 E-mail 208
8 Ε.ΔΙ.Π. 3029 E-mail 203
9 Επ. Καθηγητής 4453 E-mail 123
10 Επ. Καθηγητής 1481 E-mail 202
11 Δημακοπούλου Άλκηστη Ε.Τ.Ε.Π. 3030 E-mail 220
12 Ομ. Καθηγητής 3027 E-mail 225
13 Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
14 Αν. Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
15 Αν. Καθηγητής 3041 E-mail 310
16 Καθηγητής 3010 E-mail 301
17 Επ. Καθηγητής 2923 E-mail 315
18 Ε.ΔΙ.Π. 3786 E-mail 303A
19 Θύμη Σοφία Ε.ΔΙ.Π. 2981 E-mail 120
20 Καρκάνης Ηλίας Ε.ΔΙ.Π. 3015 E-mail 120
21 Ομ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
22 Αν. Καθηγητής 3036 E-mail 318
23 Αν. Καθηγητής 3049 E-mail 216
24 Αν. Καθηγητής 3023 E-mail 313.
25 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομ. Καθηγητής 2980 E-mail 121
26 Επ. Καθηγητής 3053 E-mail 114
27 Ομ. Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
28 Καθηγητής 2930 E-mail 006
29 Αν. Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
30 Αν. Καθηγητής 3026 E-mail 205
31 Ε.ΔΙ.Π. 2988 E-mail 103
32 Μοδινός Αντώνιος Ομ. Καθηγητής 2976 E-mail 123
33 Ε.ΔΙ.Π. 2982 E-mail 103
34 Καθηγητής 4447 E-mail 104
35 ΙΔΑΧ 3034 E-mail 025
36 Καθηγητής 2992 E-mail 014
37 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
38 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής 3007 E-mail 222
39 Ομ. Καθηγήτρια 3001 E-mail 207
40 Καθηγητής 3024 E-mail 303
41 Αν. Καθηγητής 3045 E-mail 312
42 Ε.Τ.Ε.Π. 3032 E-mail 025
43 Καθηγητής 2986 E-mail 107
44 Αν. Καθηγητής 3044 E-mail 009
45 Καθηγητής 2926 E-mail 013
46 Καθηγητής 2931 E-mail 004
47 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
48 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομ. Καθηγητής 3016 E-mail 312
49 Καθηγητής 3047 E-mail 302
50 Επ. Καθηγητής 3046 E-mail 311
51 Επ. Καθηγητής 2985 E-mail 020
52 Καθηγητής 2984 E-mail 213
53 Καθηγητής 2929 E-mail 021
54 Καθηγητής 3022 E-mail 314
55 Φίλιππας Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής 3017 E-mail 225
56 Ομ. Καθηγητής 3014 E-mail 214
57 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
58 Ομ. Καθηγητής 2989 E-mail 105
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras