Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών English Version

Διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (κατ’ ελάχιστο). Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας:

Στην διάρκεια του πρώτου κύκλου διδάσκονται τα Βασικά μαθήματα, κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου (από Οκτώβριο έως Ιανουάριο). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ακολουθεί ένα διάστημα 2 εβδομάδων με τις εξετάσεις των μαθημάτων που διδάχθηκαν.

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων ξεκινάει με μία ημερίδα ενημέρωσης των σπουδαστών, σχετικά με τα μαθήματα επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου, περιλαμβάνει τα μαθήματα Ειδίκευσης, που πραγματοποιούνται από Φεβρουάριο μέχρι αρχές Ιουνίου,και ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις έως το τέλος Ιουνίου.

Η Μεταπτυχιακή Εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ου (Χειμερινού) Εξαμήνου και μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 4ου (Εαρινού) Εξαμήνου. Στο διάστημα των 2 τελευταίων Ακαδημαϊκών Εξαμήνων οι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν και να εξεταστούν σε μαθήματα που ενδεχομένως οφείλουν από τα δύο πρώτα εξάμηνα.

Σχηματικά, η ροή του προγράμματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Χρονική Ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Μήνας έναρξης

Φάση του Προγράμματος

Διάρκεια

Οκτώβριος 1ο Ακαδ. Εξάμηνο: Βασικά Μαθήματα 13 εβδομάδες
Ιανουάριος Εξετάσες μαθημάτων 1ου Εξαμήνου 2 εβδομάδες
Φεβρουάριος 2ο Ακαδ. Εξάμηνο: Μαθήματα Ειδίκευσηςς 13 εβδομάδες
Ιούνιος Εξετάσεις μαθημάτων 2ου Εξαμήνου 2 εβδομάδες
Σεπτέμβριος Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας 3ο(+4ο) Ακαδ. Εξάμηνο
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 16 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras