Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών English Version


Παρουσίαση ΔΠΜΣ "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

Final Report

Η αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του ΔΠΜΣ γίνεται ηλεκτρονικά και με τον εξής τρόπο:

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. αποστέλλει στους Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνεται η διεύθυνση αξιολόγησης του κάθε μαθήματος (URL) και ο αντίστοιχος κλειδάριθμος.
Με τη βοήθεια αυτών των στοιχεών ο κάθε σπουδαστής έχει πρόσβαση στη φόρμα-ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι ανώνυμη, (δεν καταγράφονται τα στοιχεία του σπουδαστή που αξιολογεί τα μαθήματα).
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, (αν και δεν είναι υποχρεωτική), θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΔΠΜΣ, και παρακαλούνται όλοι οι Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές να  συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη από τους διδάσκοντες και την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (που έχει την ευθύνη λειτουργία του ΔΠΜΣ), με στόχο τη βελτίωση των μαθημάτων και της λειτουργίας του προγράμματος.

 

 

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 21 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras