Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών English Version

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

 1. Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται στα διαδοχικά εξάμηνα (Χειμερινό, Εαρινό) καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, και για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής τους Εργασίας.
 2. Το διάστημα των εγγραφών ανακοινώνεται μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου.
 3. Οι εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία της ΣΕΜΦΕ, (για το 2020-21, βλ. σχετική Ανακοίνωση στις Ανακοινώσεις).
 4. Εδώ η Αίτηση Εγγραφής Χειμερινού σε .doc και σε .pdf
 5. Εδώ η Αίτηση Εγγραφής Εαρινού σε .doc και σε .pdf
 6. Εδώ το Έντυπο Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Εργασίας σε .doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [Προθεσμία μέχρι 04/09/2022]

Η Προκήρυξη

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:

1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή DOC) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail: yraptis@mail.ntua.gr. Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου PDF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την Κυριακή 04/09/2022, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (σε μορφή word doc, σε μορφή pdf)
 2. Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 3. Αναλυτική Βαθμολογία
 4. Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 7. Συστατικές Επιστολές (Προαιρετικές)
 8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 9. Δύο (2) φωτογραφίες

Αρχεία: Αίτηση.doc,   Αίτηση.pdf

 

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 8 June, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras