Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Course modules

 1st Semester [C:compulsory, E:electives] 

Hours per week 

ECTS
 Statistical Physics [C]             4 7.5
 Quantum Theory of matter and Solid state Physics [C]              4 7.5
 Experimental Techniques for Nanomaterlas [E]             4 6
 Micro- and nanosystems fabrication processes [C]             4 7.5
    

 2nd Semester [C:compulsory, E:electives]

Hours per week

ECTS
 Physics of Semiconductor Materials and Devices [C]             4 7.5
 Micro- nanosensors [E]             3 6
 Biomaterials for sensing and optical imaging [E]             3 6
 Fabrication and characterization of nanostructures [E]             3 6
 Design of Integrated Circuits [E]             3 6
 Quantum computers [E]             3 6
 Simulation at the micro- and macro-level [E]             3 6
 Optical and micro-optical devices [E]             3 6
 Microfluid mechanics             3 6
 Organic Nanomaterials             3 6
     

3rd Semester [Compulsory]

 

ECTS

Master Thesis
  30

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 15 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras