ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
προσωπ. γραμμή: 210 7723010
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
direct: +30 210 7723010
email:

George Zoupanos

Homepage of George Zoupanos

Μη Σχετικιστική Κβαντομηχανική

Σχετικιστική Κβαντομηχανική (Θεωρητική Φυσική) και Στοιχειώδη Σωμάτια

Dubna-Freiburg-NTUA lectures

Honorary Volume for Wolfhart Zimmermann