Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Εξάσκηση

Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί υποθέτοντας ότι ο αναγνώστης εκτελεί τις εντολές και ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βιβλίο ταυτόχρονα με την ανάγνωσή του. Αν η συμβουλή αυτή δεν ακολουθηθεί, το βιβλίο αυτό δεν θα εκπληρώσει τον σκοπό του, και μάλιστα πολλά σημεία του κειμένου μπορεί να φανούν ακατανόητα. Οπότε, πρέπει να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να προγραμματίζετε και να εκτελείτε τις εντολές που παρουσιάζονται στο βιβλίο. Τα απόλύτως απαραίτητα εργαλεία είναι ένας καλός επεξεργαστής κειμένων για προγραμματιστές, ένας μεταγλωττιστής Fortran και ένα πρόγραμμα που να φτιάχνει της γραφικές παραστάσεις δεδομένων και συναρτήσεων. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο βιβλίο, χρειάζεστε:

Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει μια διανομή GNU/Linux στον υπολογιστή σας, όλο το παραπάνω λογισμικό μπορεί εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθεί. Για παράδειγμα, σε μία διανομή τύπου Debian (όπως το Ubuntu) οι εντολές εγκαθιστούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Αν δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε GNU/Linux στον υπολογιστή σας, μπορείτε να: