Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Συνοδευτικό Λογισμικό

Κατεβάστε όλο το λογισμικό στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο

Όλα τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο περιέχονται στο παρακάτω αρχείο zip. Είναι ταξινομημένα σε καταλόγους, τα ονόματα των οποίων αντιστοιχούν στα κεφάλαια του βιβλίου. Στον κατάλογο Tools/ παρέχονται ειδικά εργαλεία για την επεξεργασία δεδομένων. Περιηγηθείτε στους καταλόγους και αναζητήστε αρχεία που υλοποιούν προγράμματα που λύνουν ασκήσεις, σενάρια φλοιού και gnuplot, λογισμικό για animation κλπ.

.Ανακτήστε το αρχείο zip που περιέχει όλο το συνοδευτικό λογισμικό.
.Εναλλακτικά, ανακτήστε μορφότυπους tar gz ή αρχείο 7-z (επισκευτείτε το 7-zip.org για λογισμικό που μπορεί να χειριστεί αρχεία 7z).