Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Άδειες

Creative Commons "Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγο Έργο"

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR) Το περιεχόμενο του βιβλίου αδειοδοτείται υπό άδεια Creative commons "Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγο Έργο".

Μπορείτε να:

υπό τους ακόλουθους όρους: Τα παραπάνω είναι περίληψη της άδειας, της οποίας το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.

Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό που μπορεί να ανακτηθεί από τη θέση Λογισμικό. Όλο το λογισμικό, εκτός αν το copyright δεν ανήκει στον συγγραφέα, αδειοδοτείται υπό την GNU public license, δείτε www.gnu.org/licenses/. Αυτό αναφέρεται ρητά στο τέλος των αντίστοιχων αρχείων πηγαίου κώδικα.