Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

.Email: konstant@mail.ntua.gr
.Ιστοσελίδα: www.physics.ntua.gr/~konstant

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του συγγραφέα.