Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη 2017

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:

 1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή .doc) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail:fteappl@central.ntua.gr
  Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου .pdf) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα
 2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 8/9/2017, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (σε μορφή word doc, σε μορφή pdf)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  7. Συστατικές Επιστολές (Προαιρετικές)
  8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
  9. Μία (1) φωτογραφία

Αρχεία: Αίτηση_2017.doc, Αίτηση_2017.pdf

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 30 June, 2017 |Δημιουργός: Δημήτριος Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras