Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Προκήρυξη 2021-2022

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:

1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή DOC) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail: fteappl@central.ntua.gr. Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου PDF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την Παρασκευή 10/9/2021, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση σε μορφή word doc ή σε μορφή pdf.
  2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος) ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τελειοφοίτου (για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Βιογραφικό Σημείωμα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής, ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία (ξένες γλώσσες, πιθανή συμμετοχή σε σχολεία και συνέδρια, πιθανή γνώση της σειράς κατάταξης, γνώσεις σε υπολογιστές κλπ.).
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Αρχεία: Αίτηση.doc,   Αίτηση.pdf

 

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 30 June, 2017 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras