ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
157 80 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
προσωπ. γραμμή: 210 7723005
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
ZOGRAFOU CAMPUS
157 80 ATHENS - GREECE
tel. +30 210 7723009, 7723032 - fax 210 7723025
direct: +30 210 7723005
email:

Ilias Katsoufis

Ιστοσελίδα Ηλία Κατσούφη


¨

ΔΠΜΣ: Βιοϊατρική Τεχνολογία
Σημειώσεις Τεχνολογίας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών


Μάθημα Φυσική ΙΙΙ (Ταλαντώσεις-Κύματα) ΣΕΜΦΕ 3o Εξάμηνο.

Τμήμα Α-Λ


Μάθημα Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι) ΣΕΜΦΕ 4o Εξάμηνο.

Τμήμα Α-Λ


Βιογραφικά Στοιχεία (2018)


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

"Πρώτη χρονιά λειτουργίας του επιταχυντή L.H.C. και πραγματοποίησης των πειραμάτων στο C.E.R.N." Δείτε τα αρχεία: www.xee.gr, επιλογή "Περιοδικά", επιλογή "Ακτίνες", Ιανουάριος 2011 σελ. 7, Φεβρουάριος 2012 σελ. 43, Σεπτ- Οκτώβρ. 2012 σελ.269, Ιούλ-Αυγ 2015 σελ 114 ("Αποτελέσματα των πειραμάτων και προσδοκίες με τη νέα περίοδο λειτουργίας του επιταχυντή LHC"), , Μάιος - Ιούνιος 2018 σελ 83 ( "Ὁι διάφορες απόψεις του Hawking" ), Ιούλιος - Αύγουστος 2022 σελ 145 ( "Η επαναλειτουργία του LHC "). Η επαναλειτουργία του LHC
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ HAWKING
AKTINES_752_v1_Ιουλ-Αυγ 2015
Αναζητήσεις στον νέον επιταχυντή LHC
Το πείραμα ATLAS στο CERN

Βάσεις Δεδομένων Φυσικής

The SPIRES Database Search:     Mirrors: DESY, Fermilab, IHEP, Durham U., SLAC, YITP;
The CERN Document Server.
The LBL Particle Data Group Homepage.
Conferences.
search, this month, next month, this year, next year.