Το ΕΜΠ στηρίζει τις πυρόπληκτες περιοχές του 2007

Η αφίσα της συνάντησης Επιστημονική Συνάντηση με θέμα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

την Τρίτη 6 Μαΐου 2008 και ώρα 13:00-16:00
στην Αίθουσα Συγκλήτου του Ιστορικού Κτιρίου Πρυτανείας (Πατησίων 42, Αθήνα)

Παρουσιάστηκε το σύνολο των εργασιών που έχει εκπονήσει το ΕΜΠ για τις Πυρόπληκτες Περιοχές. Στόχος είναι η προσπάθεια αυτή να φθάσει σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες, φορείς, ομάδες και άτομα που ενδιαφέρονται για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και να προκαλέσει συζήτηση, τόσο για τις θέσεις και προτάσεις που ήδη περιλαμβάνει, όσο και για τις αναγκαίες μελλοντικά διερευνήσεις και δράσεις.

Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης

Ενημερωτικό τεύχος Επιστημονικής Συνάντησης  Αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των πιλοτικών προσεγγίσεων - εργασιών για τις πυρόπληκτες περιοχές που έχουν εκπονηθεί σε εθελοντική βάση από Σχολές του ΕΜΠ.

  1. 1. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Άξονες χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης των πυρόπληκτων περιοχών: Πιλοτική διερεύνηση των προοπτικών ανασυγκρότησης των Δήμων Αλιφείρας, Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως και Φιγαλείας του Νομού Ηλείας (πλήρες κείμενο) (συνοπτική παρουσίαση)
Αρχείο για τις πυρόπληκτες περιοχές:  www.arch.ntua.gr/pyroplikta

  1. 2. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Πυρκαγιές Αυγούστου 2007 στους Νομούς Ηλείας, Αρκαδίας και Εύβοιας: οι βλάβες των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία (πλήρες κείμενο) (συνοπτική παρουσίαση)

  1. 3. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών

Εκτίμηση εδαφικής απώλειας των λεκανών απορροής του Δήμου Ζαχάρως (πλήρες κείμενο) (συνοπτική παρουσίαση)

  1. 4. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Απολογισμός δράσεων δενδροφύτευσης - αναδάσωσης στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών από το ΕΜΠ  (πλήρες κείμενο)Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμμετέχει στην προσπάθεια ανακούφισης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις άλλες περιοχές, καθώς και στις ενέργειες ανασυγκρότησης των περιοχών αυτών.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας καλεί όλα τα μέλη του, προσωπικό και φοιτητές, να συμβάλουν στις επί μέρους δράσεις.

Ψήφισμα της Συγκλήτου ΕΜΠ

Για το συντονισμό των ενεργειών σε επίπεδο Ιδρύματος, συγκροτήθηκε επιτροπή, η οποία συνεδριάζει κάθε Δευτέρα 15:00 - 17:00 στο γραφείο του Αντιπρύτανη.
Τα μέλη της επιτροπής είναι:
Ι. Πολύζος Αντιπρύτανης (Συντονιστής), Ε.Βιντζηλαίου, Α. Κασσιός, Κ. Κυριάκη, Ε. Τάρτας.
Τεχνική υποστήριξη επιτροπής: Μ. Παναγιώτου, Ν. Καφφές.
Συνεδριάσεις Επιτροπής Συγκλήτου για το Συντονισμό Δράσεων ΕΜΠ αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών

1. Συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας

Τα χρήματα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Μ.Π. (2ος όροφος Συγκρότημα Πρυτανείας - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, κυρία Κομποθανάση).
Μέρος της οικονομικής βοήθειας θα διατεθεί για την κάλυψη των ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ των κατοίκων, που σήμερα είναι οι ζωοτροφές και τα ελαιόδενδρα.


2. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

Τα είδη συγκεντρώθηκαν στο Υπόγειο του Κτηρίου Διοίκησης, προκειμένου να προωθηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές είτε κατευθείαν, είτε μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.


3. Συγκρότηση ομάδων εθελοντών

Οι εθελοντές θα τεθούν στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για προσφορά προσωπικής εργασίας σε οργανωμένες προσπάθειες :
α) δενδροφύτευσης - αναδάσωσης,
β) αποκατάστασης ζημιών.

Οδηγίες προς τις εθελοντικές ομάδες προσωπικής εργασίας
Πρόγραμμα Δράσεων - Φωτογραφίες - Δημοσιεύματα τύπου
Απολογισμός Δράσης 2007-2008


4. Ενεργοποίηση - Συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος

1. 03-09-07 Συνέντευξη Τύπου του ΕΜΠ για την ανασυγκρότηση των καμένων

2. 06-09-07
Ομάδα αποτελούμενη από τους: Ε.Βιντζηλαίου, Χ.Ζέρη, Κ.Τρέζο και Μ.Χρονόπουλο (μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών) πήγε στις πυρόπληκτες περιοχές (Ηλεία, Αρκαδία και Εύβοια) με σκοπό να συλλεγούν στοιχεία για τη συμπεριφορά των κατασκευών.
Τα στοιχεία θα συμβάλουν στη συνέχεια:
(i) Στη σύνταξη Οδηγού για την αποτίμηση και τις επεμβάσεις σε κτήρια από ωπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες (μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ)
(ii) Στη σύνταξη μελέτης πιλοτικής ανασυγκρότησης πυρόπληκτης περιοχής, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας όλων των Σχολών του Ιδρύματος.

Η πρώτη ενημέρωση από την ομάδα
Ενημερωτικό σημείωμα 1 Ηλεία - Παράρτημα- Ελπίδα! (Καθημερινή 12-09-2007)
Ενημερωτικό σημείωμα 2 Εύβοια - Παράρτημα
Ενημερωτικό Σημείωμα 3 Αρκαδία  - Παράρτημα

3. 06-09-07 Προτάσεις του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ για "Πιλοτική έρευνα για την ανασυγκρότηση πυρόπληκτης περιοχής :η περίπτωση ομάδας τεσσάρων ενδεικτικών δήμων του νομού Ηλείας" - Χάρτης Περιοχής.

4. 07-09-07 "Μερικές πρώτες Σκέψεις για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών" Γ. Σαρηγιάννης

5. 10-09-07 Συγκρότηση 2 ομάδων εργασίας (Απόφαση της επιτροπής Συγκλήτου)

6. 20-09-07 Κλιμάκιο επιστημόνων του Ε.Μ.Π. επισκέφθηκε με εντολή του Πρύτανη τον Δήμο Ζαχάρως.
Το Πόρισμα του Κλιμακίου (28-09-07)

7. 02-10-07 Σχέδιο πιλοτικής έρευνας : Άξονες χωροταξικής και οικιστικής ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών


5. Βήμα Επικοινωνίας και Διαλόγου

Σύλλογος Μακισταίων Ολυμπίας
Η Καταστροφή της 24ης Αυγούστου 2007 - Πρόσκληση για προτάσεις αποκατάστασης

makistos.blogspot.com

Συνάντηση στη Μάκιστο 20 Οκτωβρίου 2007

Οικισμός Ράφτη του Δήμου Αλιφείρας Ηλείας
Ενα χωριο πριν και μετα τον Αύγουστο του 2007

Νέα από τη Ζαχάρω

Η Ελπίδα!


Last Update: 12 September, 2016
Valid XHTML 1.0
Webmaster