Ομάδα Θεωρητικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο