ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ


Πρωτόκολλο φωτοδυναμικής θεραπείας

AAPM REPORT NO. 88 - ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

A Task Group Report of the General Medical Physics Committee of the Science Council

Ελληνική Μετάφραση: Γ. Καρελιώτης και Μ. Μακροπούλου

Αθήνα, 2018

Σελίδες: 42
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ
NTUA map