ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Ακαδ. Έτος: 2008- 2009, Εαρινό εξάμηνο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,2ο εξάμηνο
Β' τμήμα

Παρακολούθηση, Βασική βιβλιογραφία, Επιπλέον βιβλιογραφία

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2009, Β' τμήμα

Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2009, Α' τμήμα

Αυτό το εξάμηνο, διδάσκοντες είναι οι:
Ευάγγελος Γαζής (Α' τμήμα)
e-mail: egazis[at]mail.ntua.gr
Internet: www.physics.ntua.gr/~egazis/
τηλ: 210 7723003, γραφείο: Κτ. Φυσικής, 2ος όροφος
και
Νίκος Τράκας (Β' τμήμα)
e-mail: ntrac[at]central.ntua.gr
Internet: www.physics.ntua.gr/~ntrac/
τηλ: 210 7723047, γραφείο: Κτ. Φυσικής, 3ος όροφος

Σκοπός του Μαθήματος: Εισαγωγή στον ηλεκτρομαγνητισμό. Ηλεκτροστατική, μαγνητοστατική, εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Παρακολούθηση-Ωρες διδασκαλίας: Διαλέξεις: Αμφ. Φυσικής, Κτήριο Φυσικής(Α' τμήμα) και Αμφ. 4, Κτήριο Γεν. Εδρών (Β' τμήμα).

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν σειρές ασκήσεων που θα πρέπει (προαιρετικά) να επιστρέφονται μέσα σε 2 εβδομάδες. Η παράδοση ασκήσεων συνεισφέρει πάντα θετικά στη τελική βαθμολογία του μαθήματος. Όλες οι ασκήσεις των φυλλαδίων θα λύνονται στον πίνακα μετά την παρέλευση των 2 εβδομάδων. Οι ασκήσεις που παραδίδουν οι φοιτητές δεν επιστρέφονται.

Είναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. Με τον τρόπο αυτό θα λαμβάνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε όλες τις σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

Βασική Βιβλιογραφία:
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω τρία βιβλία:
• Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Edward M. Purcell, Σειρά Φυσικής του Berkeley, Τόμος 2, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ.
• M. Alonso, E. Finn, Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος ΙΙ, Πεδία και Κύματα. Απόδοση και επιμέλεια: Λ. Ρεσβάνης, Τ. Φίλιππας.
• H.D. Young, Φυσική, Τόμος Β', Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική, Μετάφραση και Επιμέλεια από ομάδα Πανεπιστημιακών, Εκδόσεις Παπαζήση.

Επίσης, διανέμονται και οι σημειώσεις:
• Προβλήματα Φυσικής, Ηλεκτρομαγνητισμός, Θ. Αλεξόπουλος, Ν. Παπαδάκης, Α. Τζαμαριουδάκη, Ν. Τράκας και Γ. Τσιπολίτης,
από τον 20 όροφο του κτηρίου Φυσικής, Γρ. 202α.

Επιπλέον βιβλιογραφία:
• R. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος ΙΙ, Ηλεκτρομαγνητισμός. Απόδοση στα Ελληνικά: Λ. Ρεσβάνης.
• R. Feynman, The Feynman Lectures in Physics, Vol II, Addison-Wesley, 1964.

Πιο προχωρημένα βιβλία που διδάσκονται σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα ηλεκτρομαγνητισμού:
•J.R. Reitz, F.J. Milford, R.W. Christy, Τα Θεμέλια της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, Μετάφραση: Π. Δημόπουλος, Α. Σπανού, Ν. Τράκας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2003.
• D. Griffiths, Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, Τόμος Ι, Τόμος ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Μετάφραση-Επιμέλεια: Σ. Αρβανιτίδης, Α. Λαυρέντζος.
• M.M. Schwartz, Principles of Electrodynamics, Dover, 1987.
•John David Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley and Sons; 3Rev Ed 1998.
•Julian Schwinger, Classical Electrodynamics, Perseus, 1998.


Παραδόσεις 2ου τμήματος

Δευτέρα 9/3: Γενική εισαγωγή.
Τρίτη 10/3: Διατήρηση και κβάντωση φορτίου, Νόμος Coulomb, ενέργεια συστήματος φορτίων.
Παρασκευή 13/3: Ηλεκτρικό πεδίο, πυκνότητα φορτίου, Νόμος του Gauss.

Δευτέρα 16/3: Εφαρμογές του Νόμου του Gauss (γραμμική, επιφανειακή και σφαιρική κατανομή)
Τρίτη 17/3: Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα (επανάληψη), διαφορά δυναμικού και δυναμικό.
Παρασκευή 20/3: Το ηλεκτρικό πεδίο ως βαθμίδα του δυναμικού.

Δευτέρα 23/3: Απόκλιση διανυσματικής συνάρτησης, διαφορική μορφή του Νόμου του Gauss.
Τρίτη24/4: Δυναμικό γραμμικής κατανομής φορτίου και φορτισμένου δίσκου. Ασυνέχεια του πεδίου από επιφανειακή πυκνότητα.
Παρασκευή 27/3: Στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου, στροβιλισμός και διατηρητικό πεδίο, λαπλασιανή. Ασκήσεις.

Δευτέρα 30/3: Ασκήσεις
Τρίτη 31/3: Ασκήσεις. Το ηλεκτρικό πεδίο και αγωγός. Το θεμελιώδες ηλεκτροστατικό πρόβλημα.
Παρασκευή 3/4: Πυκνωτής, χωρητικότητα, η μέθοδος των ειδώλων: φορτίο και αγώγιμη πλάκα.
1ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Δευτέρα 6/4: Ασκήσεις σε συστήματα αγωγών
Τρίτη 7/4: Ασκήσεις σε συστήματα αγωγών
Παρασκευή 10/4: Ηλεκτρικό ρεύμα, εξίσωση συνεχείας, Νόμος του Ohm

Δευτέρα 27/4: Αντίσταση, φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή
Τρίτη 28/4: Αναλλοιώτητα φορτίου, μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου κινούμενου φορτίου, μετασχηματισμός του ηλεκτρικού πεδίου, μαγνητικό πεδίο
Παρασκευή 1/5: αργία

Δευτέρα 4/5: Λύσεις ασκήσεων Φυλλαδίου 1
Τρίτη 5/5: Ίδιότητες μαγνητιού πεδίου, Νόμος Ampere, ανυπαρξία μαγνητικών φορτίων
Παρασκευή 8/5: Μαγνητικό δυναμικό, νόμος Biot-Savart

Δευτέρα 11/5: Μαγνητικό πεδίο κυκλικού δακτυλίου, σωληνοειδές, μαγνητικό πεδίο από φύλλο ρεύματος
Τρίτη 12/5: Μετασχηματισμοί Lorentz για ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Ασκήσεις σε ρεύματα-μαγνητικά πεδία
Παρασκευή 15/5: Νόμος Faraday
2ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009

Δευτέρα 18/5: Αμοιβάια επαγωγή και αυτεπαγωγή, ενέργεια μαγνητικού πεδίου
Τρίτη 19/5: Ρεύμα μετατόπισης, νόμοι του Maxwell
Παρασκευή 22/5: Οι νόμοι του Maxwell στο κενό, ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Δευτέρα 25/5: Ασκήσεις σε επαγωγή, ρεύμα μετατόπισης, νόμους Maxwell
Τρίτη 26/5: Διπολική ροπή κατανομής φορτίου, ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό διπόλου, ενέργεια διπόλου σε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, πόλωση, ηλεκτρικό πεδίο από πολωμέμη ύλη
Παρασκευή 29/5: Ασκήσεις του 2ου φυλλαδίου

Δευτέρα 1/6: Πυκνωτής με διηλεκτρικό, διηλεκτρική επιδεκτικότητα, διηλεκτρική σταθερά, ο νόμος του Gauss σε διηλεκτρικό
Τρίτη 2/6: Συνέχεια-ασυνέχεια του ηλεκτρικού πεδίου σε επιφάνειες διηλεκτρικών, ασκήσεις σε διηλεκτρικά
Παρασκευή 5/6: (δεν έγινε μάθημα)

Δευτέρα 8/6: (αργία)
Τρίτη 9/6: Γενικές ασκήσεις
Παρασκευή 12/6: Γενικές ασκήσεις