Εργαστηριακές Τεχνικές για Νανο-υλικά

Περιγραφή του Μαθήματος:
1. Στόχοι του Μαθήματος:

·         Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με πειραματικές διεργασίες αναπτυξης και χαρακτηρισμού νανοϋλικών και νανοδιατάξεων.

·         Μέσα από την πρακτική εξάσκηση να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής δουλειάς. Να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 

2. Αποτελέσματα μάθησης:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να χειρίζονται πειραματικές συσκευές και διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την ανατυξη νανοϋλικών, να κατανοούν και να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα μετρήσεων και να έχουν κάποια εξοικείωση με την διεξαγωγή μετρήσεων. Να έχουν κάποιο βαθμό εξοικείωσης με την διεξαγωγή έρευνας στην νανοτεχνολογία.

 

3. Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Αναπτυξη νανο-υλικών με την μέθοδο επιταξίας μοριακής δέσμης (ΜΒΕ) και την μέθοδο ιοντοβολής (nano-gen). Μικροσκοπία Ατομικής δύναμης (AFM), Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός, μικροσκοπία ηλεκτρονικής δέσμης, περίθλαση ακτίνων Χ, διηλεκτρική φασματοσκοπία. 

 

 

4. Πρακτική εξάσκηση

Εξοικείωση με τεχνικές παρασκευής και χαρακτηρισμού οργανικών νανοϋλικών σε εργαστήρια του Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ και του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

5. Υλικό Μαθήματος

 

Διδάσκοντες: Δ. Τσουκαλάς